En livskraftig verksamhetsmiljö, Landsbygdens INFRA-nätverk

Landsbygdens INFRA-nätverk har som mål att identifiera de faktorer som bidrar till landsbygdens livskraftiga verksamhetsmiljö och de förändringar som påverkar dem samt att arbeta för att ta fram nödvändiga lösningar och förutsättningar för en hållbar verksamhetsmiljö.

Målen för landsbygdens INFRA-nätverk

Nätverkets två mål som är centrala med tanke på att främja det landsbygdspolitiska helhetsprogrammet 2014 –2020 och Landsbygdspolitiska rådets uppgifter är

  • att förbättra förutsättningarna för en livskraftig verksamhetsmiljö på landsbygden och 
  • att det landsbygdspolitiska arbetets genomslagskraft ökar genom nätverket.

År 2020 bygger nätverkets verksamhet på de föregående årens (2017–2019) arbete samtidigt som verksamheten förbättrar förutsättningarna för en livskraftig verksamhetsmiljö på landsbygden inom de olika temaområdena (bland annat infrastruktur och markanvändning, boende, näringar, vardagstrygghet, ekosystemtjänster). Nätverket fokuserar på att granska temaområdena ur perspektivet för hållbar utveckling i samarbete med glesbygdsnätverket och deltar också i beredningen av det landsbygdspolitiska helhetsprogrammet 2021–2027.

Utgångsläget för verksamheten är att man ger akt på regionala skillnader, differentiering och platsbaserad utveckling.

Aktuella ärenden på Landsbygd LIVE

Landsbygdens INFRA-nätverk genomför och Kommunförbundet producerar Landsbygd LIVE-sändningar där man lyfter fram landsbygdens aktuella frågor. Samtalsämnena har handlat om bland annat optisk fiber, reformen av lagen om enskilda vägar, vardagstrygghet samt reformen av markanvändnings- och bygglagen ur landsbygdssynvinkel.

Landsbygd LIVE-sändningarna gör det möjligt att snabbt och enkelt hålla sig uppdaterad om viktiga landsbygdsrelaterade infrafrågor.
Se Landsbygd LIVE-sändningarna på KuntaTV:s webbplats

    Kontaktinformation

    Kommunförbundet leder verksamheten inom INFRA nätverket. Om din organisation är intresserad av att göra sammarbete och delta i verksamhet, kontakta gärna Nätverkskoordinator Emilia Osmonen eller specialsakkunnig Taina Väre.

    Aktuellt