Nationellt landsbygdspolitiskt uttalande

Det landsbygdspolitiska uttalandet 2017 - För en framgångsrik landsbygd är en gemensam viljeyttring om landsbygdsutvecklingens framtid i Finland.

En framgångsrik landsbygd möjliggörs

Det nationella landsbygdspolitiska uttalandet innehåller viktiga åtgärder och mål för det finländska samhället som lyfts upp till politisk diskussion på både nationell och europeisk nivå. Målet är att integrera landsbygdens perspektiv allt mer i den politiska beredningen och beslutsfattandet.

Alla aktörer och organisationer har en viktig roll när det gäller att sprida budskapet om uttalandet och bidra till dess mål. Landsbygdspolitiska rådet har en central roll.


Uttalandets fokus ligger på följande åtgärder:

 1. De olika områdenas särdrag samt multilokalitet måste lyftas fram med hjälp av olika mätare och i statistiken. Endast på det sättet kan man synliggöra områdenas egenskaper och behov samt skapa skräddarsydda lösningar för dem. 
 2. Konsekvenserna för landsbygden måste redas ut och beaktas på ett föregripande sätt när det gäller att bereda och verkställa beslut, till exempel med hjälp av landsbygdssäkring.
 3. Landsbygdens materiella resurser bör tas tillvara på ett hållbart sätt samtidigt som den regionala och lokala verksamhetsmiljön stärks och aktörerna respekteras.

  Uttalandet lyfter fram följande helheter:

  • Framgång för hela Finland genom företagande och sysselsättning
  • En fungerande infrastruktur ger en smidig vardag och blomstrande företagsverksamhet
  • Tjänster av hög kvalitet genom samarbete och digitalisering
  • Framgång föds ur förmågan och viljan att lära sig nytt
  • Ökat välbefinnande genom aktivt deltagande och aktörskap

  Uttalandet uppdateras 2021

  Uttalandet För en framgångsrik landsbygd! offentliggjordes i samband med Landsbygdsparlamentet 2017, den 3 september 2017, i Leppävirta.

  Uttalandet ses över och uppdateras vid Landsbygdsparlamentet 2021 i Kurikka Kampus.

  Uttalandet finns att få i tjänsten Issuu.com.