Nätverksprojektet för att säkerställa förutsättningarna för ett gott liv på landsbygden (HYMY-nätverket)

Nätverksprojektet för att säkerställa förutsättningarna för ett gott liv på landsbygden (på finska: Hyvän elämän edellytysten varmistaminen maaseutualueilla (HYMY) –verkostohanke) fokuserar på att främja en trygg vardag, tillgänglighet till social- och hälsovårdstjänster samt delaktighet och gemenskap på landsbygden. Nätverket bereder också en strategi för smart anpassning i landsbygdsområden där befolkningen åldras och minskar.

Nätverksprojektet för att säkerställa förutsättningarna för ett gott liv på landsbygden (HYMY) medverkar i genomförandet av det landsbygdspolitiska helhetsprogrammet 2021–2027, deltar i landsbygdspolitiska rådets arbete och utför uppgifter som ålagts landsbygdspolitiska rådet. En viktig del av nätverkets arbete är att stödja beslutsfattarna i tväradministrativa och strategiskt viktiga landsbygdspolitiska frågor med hjälp av ett nätverksbaserat arbetssätt och partnerskap. I arbetet ingår också att snabbt reagera på landsbygdspolitiskt aktuella frågor och fenomen bland annat genom att delta i samhällsdebatten och utarbeta ställningstaganden och utlåtanden.

Nätverksprojektets verksamhet fokuserar särskilt på följande kapitel i det landsbygdspolitiska helhetsprogrammet 2021–2027:

 • Bereda en strategi för smart anpassning i områden med minskande befolkning
 • Främja tillgång på och tillgänglighet till social- och hälsovårdstjänster
 • Utveckla verksamhetsmodeller och nätverk för en trygg vardag
 • Stärka civilsamhället som välfärdsaktör
 • Främja delaktighet och gemenskap på landsbygden

Nätverkets verksamhet fokuserar i synnerhet på glesbefolkad landsbygd, kärnlandsbygd och tätorter på landsbygden där befolkningsutvecklingen är minskande. I nätverkets verksamhet beaktas den ökade multilokaliteten, dvs. att människor i allt högre grad vistas på flera olika orter, och de möjligheter och utvecklingsbehov som det innebär för landsbygden. Dessutom beaktas den decentralisering och balansering av flyttningsrörelsen och det ökade intresse för landsbygdsområden som uppstått i och med covid-19-pandemin.

Nätverksarbetet sker i brett samarbete med olika intressentgrupper, såsom landskapsförbund och välfärdsområden, kommuner, byar och invånare på landsbygden.

Aktörer som genomför projektet

Nätverksprojektet genomförs som ett samarbete mellan Östra Finlands universitet/forskningsinstitutet för Karelen (UEF/KTL), Yrkeshögskolan i Kajana (KAMK) och Landsbygdens bildnings- och kulturförbund (Maaseudun Sivistysliitto, MSL).

Kontaktinformation

 • Kattilakoski, Mari

  Specialsakkunnig, HYMY-nätverket / Östra Finlands universitet

  E-postadress: fornamn.efternamn@uef.fi
  Telefonnummer: +358 (0)50 449 4896
 • Lukkari, Tarja

  Specialsakkunnig, HYMY-nätverket / Kajana yrkeshögskola

  Telefonnummer: +358 (0)400 372 082
 • Harilahti-Juola, Virpi

  Specialsakkunnig, HYMY-nätverket / Landsbygdens bildnings- och kulturförbund (Maaseudun Sivistysliitto)

  E-postadress: fornamn.efternamn@msl.fi
  Telefonnummer: 040 678 1968

  Virpi vastaa MSL:ssa kuntayhteistyön ja osallisuusteeman kehittämisestä valtakunnallisesti. Tässä kehittämistyössä haetaan aktiivisesti erilaisia kumppanuuden muotoja ja tapoja, joiden kautta maaseudulla asuvien ihmisten hyvinvointia voidaan tukea ja lisätä ihmisten osallisuutta omassa lähiyhteisössään.

 • Kervinen, Kaisa

  Specialsakkunnig, HYMY-nätverket / Landsbygdens bildnings- och kulturförbund (Maaseudun Sivistysliitto)

  E-postadress: fornamn.efternamn@msl.fi
  Telefonnummer: 045 322 8098