De landsbygdspolitiska nätverken

#landetalar #landsbygdspolitik

Centrala aktörer som genomför landsbygdspolitiska åtgärder

De landsbygdspolitiska nätverken svarar inom sina egna temaområden för uppgifter som gäller att utveckla landsbygdspolitiken, främja åtgärderna i det landsbygdspolitiska helhetsprogrammet (73 åtgärder), att genomföra av de uppgifter som ålagts Landsbygdspolitiska rådet samt att bereda politikåtgärder i enlighet med rådets riktlinjer.

De landsbygdspolitiska nätverken lyder under Landsbygdspolitiska rådet. Nätverkens verksamhet finansieras med rådets landsomfattande forsknings- och utvecklingsmedel för landsbygden (mom. 30.10.63 Utveckling av landsbygden i statsbudgeten). Verksamheten planeras och samordnas av specialsakkunniga som anställts nätverksvis och som alla har en egen bakgrundsorganisation. De specialsakkunniga är medlemmar i Landsbygdspolitiska rådets sekretariat.

De fyra nuvarande nätverken fungerar fram till 2023. På dessa sidor kan du läsa om nätverkens tematiska arbete.

Landsbygdspolitiska nätverk 2017-2020

Avslutade nätverksprojekt