Dataskydd

Kontaktperson:

Antonia Husberg jord- och skogsbruksministeriet/Livsmedelsavdelningen/Enheten för utveckling av landsbygden fornamn.efternamn@gov.fi, tfn 0295 16 2033

Personuppgiftavsvarig: Jord- och skogsbruksministeriet/ Landsbygdspolitiska rådet, PB 30, 00023 Statsrådet

Behandling av personuppgifter

Vi registrerar personuppgifter endast om vi har en välmotiverad anledning till det. I regel behöver vi uppgifterna för att vi ska kunna tillhandahålla tjänsterna och kontakta dig. Det är frivilligt att använda tjänsterna, och personuppgifterna används inte för andra syften än de angivna. Till exempel för prenumerationstjänsterna (nyhetsbrev) ber vi att få din e-postadress för att kunna skicka meddelanden till dig. I samband med blogginlägg ber vi att få förutom din e-postadress även skribentens/skribenternas namn/titel och befattningsbeskrivning, bakgrundsorganisation och eventuella sociala kanaler som visas på webbplatsen i samband med blogginlägget.

Längst ner på denna sida finns en sammanställning av vilka personuppgifter som lagras i de olika tjänsternas register.

Uppgifterna behandlas av de personer vid ministerierna som förvaltar tjänstens innehåll samt av de samarbetspartner som producerar tjänsten (specialsakkunniga i nätverken för landsbygdspolitiken) i enlighet med kraven i dataskyddsförordningen.

Uppgifter lämnas inte ut utanför tjänsten, till andra system eller till tredje parter. Uppgifter lämnas inte ut och överförs inte utanför EU eller EES.

Uppgifterna lagras i tjänsten under hela dess livscykel, eller tills du skriftligen ber ministeriet radera uppgifterna eller annullerar prenumerationen via länken som du fått i ett e-postmeddelande.

Rättigheter för dig som använder tjänsterna

Som användare av tjänsterna har du bland annat rätt att få information om vilka uppgifter vi registrerar om dig och vem som behandlar uppgifterna. Du kan också kontrollera de uppgifter vi samlat in om dig och vid behov uppdatera dem. Du kan få dina uppgifter raderade ur våra tjänster eller begränsa behandlingen av dem.

 1. Rätt att kontrollera egna uppgifter: Du kan be att få se dina personuppgifter som har registrerats i tjänsterna genom att per e-post skicka en begäran om information till Antonia Husberg, fornamn.efternamn@gov.fi, tfn 0295 16 2033.
 2. Rättelse och komplettering av uppgifter: Om du upptäcker fel eller brister i dina uppgifter, kan du be att de korrigeras. I ett sådant fall ber vi dig berätta vilken uppgift som är felaktig och motivera varför den är det. Vi ber dig också berätta på vilket sätt dina uppgifter ska ändras eller kompletteras.
 3. Begränsning av behandlingen av uppgifter: Om du har meddelat att dina uppgifter är felaktiga, har du rätt att begära att behandlingen av uppgifterna begränsas tills det har säkerställts att uppgifterna är korrekta.
 4. Återkallelse av samtycke till användningen av uppgifter:Du kan skriftligen be ministeriet radera uppgifterna ur tjänsten. Du kan själv radera dina prenumerationsuppgifter (nyhetsbrev) när som helst genom att annullera prenumerationen via en länk som du har fått i samband med prenumerationen av nyhetsbrevet ELLER genom att skicka en begäran till adressen maaseutupolitiikka@gov.fi.
 5. Besvär eller klagan som gäller behandlingen av personuppgifter: Vid behov kan du anföra besvär eller klagan hos dataombudsmannen i fråga om behandlingen av dina uppgifter (tietosuoja.fi).

Registrerade personuppgifter

Uppgifter som du själv anger

 • Prenumeration på nyhetsbrev: e-postadress
 • Blogginlägg: namn, titel-befattningsbeskrivning, bakgrundsorganisation, e-post, sociala medier
 • Talare vid Landsbygdsparlamentet och andra större evenemang: namn, titel, presentation, sociala medier
 • Landsbygdspolitiska rådets medlemmar och sekretariat: namn, bakgrundsorganisation
 • Landsbygdspolitiska nätverk och projektgrupp: namn, bakgrundsorganisation
 • Landsbygdspolitiska nätverkens anställda och andra anställda: namn, kontaktuppgifter, titel, befattningsbeskrivning och bakgrundsorganisation

  Förvaring av uppgifterna

  Personuppgiftsregistret Landsbygsdpolitik.fi och Landsbygdsparlamentet.fi finns på en fysiskt skyddad server i Finland.

  Kakor

  Det samlas in sådana allmänna statistikuppgifter om användningen av webbplatsen som används för att utveckla nättjänsten. Sådana uppgifter är till exempel nedladdade sidor, tidpunkt samt webbläsare och operativsystem. Uppföljningen samlar inte in information med hjälp av vilken en enskild besökare kan identifieras.

  På en del av sidorna på denna webbplats finns tredjepartsapplikationer inbäddade. Sådana applikationer är till exempel flöden från sociala medier, videor eller poddsändningar. I dessa applikationer används kakor som förmedlar information om nedladdningen av sidan och sidans adress till en tredje part. Mer information om hur kakorna fungerar finns i meddelandet om behandling av personuppgifter i respektive tjänst.

  På de tjänster och applikationer som tillhandahålls av en tredje part på Landsbygdspolitik.fi och Landsbygdsparlamentet.fi tillämpas den partens egna användarvillkor och övriga villkor. Sådana applikationer är till exempel Twitter, Google (Youtube, ReCAPTCHA, Maps), Soundcloud, Issuu, Slideshare (Scribd fr.o.m. 24.9.2020).