Hälsningar från landet!

Det nationella landsbygdspolitiken

Mormor och dotterdotter på gåren.

Den mångsidiga landsbygden är en rikedom för Finland. Låt det synas.

95 %

av Finlands areal är landsbygd.

1,6 milj.

människor är fast bosatta på landsbygden.

40 %

av Finlands alla företag finns på landsbygden.

2,1 milj.

människor är fritidsboende på landsbygden.

Tre generationer av kvinnors händer.

Landsbygdspolitiken i ett nötskal

Landsbygdspolitik bedrivs av var och en som gör beslut som påverkar vardagen eller företagandet på landsbygden.


En god landsbygdspolitik förutsätter att beslutsfattare kan identifiera landbygdens mångfald. Landsbygden är en mosaik av olika områden, platser, miljöer och samhällen. Därför är det viktigt att göra olika platser synliga när politiska beslut görs.

Ta del av och utnyttja den information och de redskap som finns (på finska).

Framtiden byggs genom omfattande partnerskap

Tillsammans med programarbete är nätverkssamarbete centralt för landsbygdspolitiken. Det landsbygdspolitiska helhetsprogrammet fungerar som Landsbygdspolitiska rådets verksamhetsprogram. Utgångspunkten i helhetsprogrammet är landsbygdens mångfald och platsbaserad utveckling.

Läs Landsbygd som förnyas i tiden - Landsbygdspolitiskt helhetsprogram 2021–2027

Landsbygdspolitiska nätverken

De fyra tematiska nätverken som arbetar under Landsbygdspolitiska rådet har central betydelse för förverkligandet av rådets uppgifter.

Landsbygdsparlamentet 2021

Under Landsbygdsparlamentet samlade vi den mest aktuella kunskapen, verktygen och framtidsskapare. Landsbygdsparlamentet 2021 ordnades virtuellt och multilolkalt i hela landet 28-30.9.2021.

Aktuellt