Starkare rötter

För framtiden och ett gott liv

Landsbygden skapar välfärd för hela landet. Vi ska ta hand om våra rötter. Stärka hela Finland. Ta itu med det tillsammans med oss. Skapa betingelser för en hållbar välfärd. Det är nu det ska ske!

Håller vi på att glömma våra rötter? Vi finländare fäster avseende vid jämlikhet. Vi pratar om hur alla ska ha tillgång till tjänster, som utbildning, och att alla gynnas av digitala tjänsters tillgänglighet. Dessvärre tystnar debatten ofta när blicken vänds mot landsbygden. Trots att vi tvärtom borde driva på debatten och fråga oss med vilka medel vi ska säkerställa jämlikhet oavsett de geografiska skillnaderna mellan regionerna.

Välfärden, ekonomin och även försörjningsberedskapen i vårt land bygger i hög grad på en hållbar och innovativ användning av naturresurserna på landsbygden. En levande landsbygd utgör Finlands rötter som bär upp landet och samverkar med allt annat. Landsbygden förenar oss på många sätt. Många av oss bor, arbetar eller studerar och sysslar med fritidsaktiviteter på flera orter, både i staden och på landsbygden eller i skärgården.

Landsbygdspolitiska rådet har sammanställt prioriteringar inför riksdagsvalet, som ska bevara livskraften på landsbygden och i Finland. Vi ska ta hand om våra rötter och stärka dem.

Landsbygdspolitiska prioriteringar inför riksdagsvalet

Lokalt medvetna beslut

Vid allt beslutsfattande behövs bedömningar av hur beslutet påverkar landsbygden och vardagen för människorna på landsbygden.