Kontakt

Tjänstemän som arbetar med landsbygdspolitik vid jord- och skogsbruksministeriet
 • Åström, Christell

  Landsbygdspolitiska rådets generalsekreterare, konsultativ tjänsteman, jord- och skogsbruksministeriet (tjänsteledig t.o.m. 15.6.2021)

 • Husberg, Antonia

  Landsbygdsöverinspektör, Nationell landsbygdspolitik, tf. generalsekreterarens uppgifter, kommunikation samt forsknings och utvecklingsverksamhet

  E-postadress: fornamn.efternamn@mmm.fi
  Telefonnummer: +358 (0)295 16 2033

  Ansvarig producent för Landsbygdsparlamentet.