Kontakt

Tjänstemän som arbetar med landsbygdspolitik vid jord- och skogsbruksministeriet
 • Åström, Christell

  Landsbygdspolitiska rådets generalsekreterare, konsultativ tjänsteman

  E-postadress: fornamn.efternamn@mmm.fi
  Telefonnummer: +358 (0)29 516 2030
 • Husberg, Antonia

  Landsbygdsöverinspektör

  E-postadress: fornamn.efternamn@mmm.fi
  Telefonnummer: +358 (0)295 16 2033

  Antonia Husberg ansvarar för projekt och kommunikation ärenden vid landsbygdspolitiska rådet (MANE). Dessutom är hon ansvarig producent i Landsbygdsparlamentet 2021.

Biträdande generalsekreterare