Kontakt

Tjänstemän som arbetar med landsbygdspolitik vid jord- och skogsbruksministeriet
  • Husberg, Antonia

    Landsbygdsöverinspektör, Nationell landsbygdspolitik, tf. generalsekreterarens uppgifter, kommunikation samt forsknings och utvecklingsverksamhet

    E-postadress: fornamn.efternamn@mmm.fi
    Telefonnummer: +358 (0)295 16 2033

    Ansvarig producent för Landsbygdsparlamentet.