Kontakt

Kontaktinformation

Redaktion

Tjänstemän som arbetar med landsbygdspolitik vid jord- och skogsbruksministeriet

Specialsakkunniga inom landsbygdspolitiska nätverk

 • Kattilakoski, Mari

  Specialsakkunnig, HYMY-nätverket / Östra Finlands universitet

  E-postadress: fornamn.efternamn@uef.fi
  Telefonnummer: +358 (0)50 449 4896
 • Lukkari, Tarja

  Specialsakkunnig, HYMY-nätverket / Kajana yrkeshögskola

  Telefonnummer: +358 (0)400 372 082
 • Harilahti-Juola, Virpi

  Specialsakkunnig, HYMY-nätverket / Landsbygdens bildnings- och kulturförbund (Maaseudun Sivistysliitto)

  E-postadress: fornamn.efternamn@msl.fi
  Telefonnummer: 040 678 1968

  Virpi vastaa MSL:ssa kuntayhteistyön ja osallisuusteeman kehittämisestä valtakunnallisesti. Tässä kehittämistyössä haetaan aktiivisesti erilaisia kumppanuuden muotoja ja tapoja, joiden kautta maaseudulla asuvien ihmisten hyvinvointia voidaan tukea ja lisätä ihmisten osallisuutta omassa lähiyhteisössään.

 • Kervinen, Kaisa

  Specialsakkunnig, HYMY-nätverket / Landsbygdens bildnings- och kulturförbund (Maaseudun Sivistysliitto)

  E-postadress: fornamn.efternamn@msl.fi
  Telefonnummer: 045 322 8098
 • Backlund, Nora

  Specialsakkunnig, Hållbarhetsveckan (KEHÅ)-nätverket/ Svenska lantbrukssällskapens förbund

  E-postadress: nora.backlund@slf.fi
  Telefonnummer: 044 079 7079
 • Rutanen, Juha

  Specialsakkunnig, TUUMA-nätverket / Ruralia-institutet vid Helsingfors universitet

  Telefonnummer: +358 (0)40 573 7568

  Naturföretag, Green Care, naturresurser och branschen för naturprodukter.

 • Töyli, Päivi

  Specialsakkunnig, TUUMA-nätverket / Brahea center vid Åbo universitet

  E-postadress: fornamn.efternamn@utu.fi
  Telefonnummer: +358 (0)40 189 1929

  Landsbygdsutveckling, landsbygds- och matföretag, närmat

 • Siirilä, Heli

  Specialsakkunnig, TUUMA-nätverket / Forskningsplattformen InnoLab vid Vasa universitet

  Telefonnummer: +358 (0)29 449 8557
 • Hakala, Outi

  Specialsakkunnig, TUUMA-nätverket / Ruralia-institutet vid Helsingfors universitet

  E-postadress: outi.hakala@helsinki.fi
  Telefonnummer: +358 294 140 929
 • Kujala, Susanna

  Specialsakkunnig, TUUMA-nätverket / Ruralia-institutet vid Helsingfors universitet

  Telefonnummer: +358 504 151 158