Landsbygdspolitiken på internationella arenor

Biträdande generalsekreterare Hanna-Mari Kuhmonen presenterade den finländska landsbygdspolitiken för den Europeiska regionkommittén i Paris 2019.
Finland är internationellt känd för sin nationella landsbygdspolitik. Internationellt samarbete ger mervärde till den nationella landsbygdspolitiken.

Det flesta organisationerna som är verksamma inom landsbygdspolitiken är även verksamma internationellt. Det internationella arbetet och de globala nätverken ger ett mervärde till det nationella arbetet. Detta mervärde uppstår genom dels viktigt informationsutbyte men också genom mycket konkreta åtgärder inom ett specifikt tema, så som Leader.

Samarbete sker på många olika nivåer

Ministerier samverkar med många internationella samarbetsorgan (t.ex. EU, OECD, FN), vars mål är att påverka landsbygdspolitiken och landsbygdsutvecklingen.

Arbetet för att utveckla Europeiska unionens gränsregioner görs bland annat av landskapsförbunden och Leader-grupperna, genom vilka särdragen i landsbygdsområden tas upp och med i den internationella debatten. Finlands Leder-metod har erkänts och fungerar som ett exempel för många andra länder. Leader -metoden har till och med utökats till Moçambique och Kina.

För mer information om internationellt samarbete

 • Christell
  Åström, Christell

  Landsbygdspolitiska rådets generalsekreterare

 • Petri
  Rinne, Petri

  Apulaispääsihteeri, MANE / Kansalaistoiminta ja hyvinvointi -verkosto (KAHVEE) / Suomen Kylät ry

 • Ann-Sofi
  Backgren, Ann-Sofi

  Erityisasiantuntija, Svenskfinland som brobyggare och pilotområde (IDNET) / Svenska lantbrukssällskapens förbund rf

  Innovaatiot ja pienyrittäjyys, maaseutumatkailu, Pohjoismainen yhteistyö ja kv-toiminta.

 • Antonia
  Husberg, Antonia

  Päätuottaja

  Antonia toimii maaseutuylitarkastajana maa- ja metsätalousministeriössä Maaseutupolitiikan neuvoston (MANE) hanke- ja viestintävastaava sekä erityisasiantuntijatehtävissä. Hän toimii myös Maaseutuparlamentti 2020 -tapahtuman päätuottajana.