Landsbygdspolitiken på internationella arenor

Biträdande generalsekreterare Hanna-Mari Kuhmonen presenterade den finländska landsbygdspolitiken för den Europeiska regionkommittén i Paris 2019.
Finland är internationellt känd för sin nationella landsbygdspolitik. Internationellt samarbete ger mervärde till den nationella landsbygdspolitiken.

Det flesta organisationerna som är verksamma inom landsbygdspolitiken är även verksamma internationellt. Det internationella arbetet och de globala nätverken ger ett mervärde till det nationella arbetet. Detta mervärde uppstår genom dels viktigt informationsutbyte men också genom mycket konkreta åtgärder inom ett specifikt tema, så som Leader.

Samarbete sker på många olika nivåer

Ministerier samverkar med många internationella samarbetsorgan (t.ex. EU, OECD, FN), vars mål är att påverka landsbygdspolitiken och landsbygdsutvecklingen.

Arbetet för att utveckla Europeiska unionens gränsregioner görs bland annat av landskapsförbunden och Leader-grupperna, genom vilka särdragen i landsbygdsområden tas upp och med i den internationella debatten. Finlands Leder-metod har erkänts och fungerar som ett exempel för många andra länder. Leader -metoden har till och med utökats till Moçambique och Kina.

För mer information om internationellt samarbete

 • Rinne, Petri

  Biträdande generalsekreterare, MANE / Medborgardeltagande och välmående -nätverk (KAHVEE) / Finlands Byar rf

 • Backgren, Ann-Sofi

  Nätverksspecialist, Landsbygdsnätverket

  Telefonnummer: 029 520 4916

  Innovationer och smäföretagandet, turism på landsbygden, nordiskt samarbete och internationell verksamhet.

 • Husberg, Antonia

  Landsbygdspolitiska rådets generalsekreterare, konsultativ tjänsteman (JSM)

  E-postadress: fornamn.efternamn@gov.fi
  Telefonnummer: +358 (0)295 16 2033

  Ansvarig producent för Landsbygdsparlamentet.