Kirjastossa

För att kunna driva god politik måste man inse landsbygdens mångsidighet.

Lär dig använda landsbygdspolitiska verktyg

På dessa sidor hittar du information och verktyg som hjälper dig att bättre ta hänsyn till landsbygdsaspekten i beredningen av ärenden, oberoende av om du fattar beslut på kommun- eller landskapsnivå eller på nationell nivå. En förutsättning för en resultatrik landsbygdspolitik är att de olika politiksektorernas enhetlighet när det gäller att utveckla landsbygden kan förbättras på alla verksamhetsnivåer.

Oberoende forskning och utveckling behövs både vid behandlingen av innehållsfrågorna i landsbygdspolitiken och vid utvecklingen av den platsbaserade politiken och verktygen för utveckling.

Policyrekommendationerna och verktygen baserar sig på resultaten av de utredningar och de nationella forsknings- och utvecklingsprojekt för landsbygden som finansierats med Landsbygdspolitiska rådets utvecklingsmedel.

Landsbygdsöversikten

Landsbygdsöversikten är ett unikt informationspaket om den finländska landsbygden.

Kvinnor på landsbygden

Faktablad om kvinnornas bortflyttning från landsbygden och därtill relaterade frågor.

Landsbygdssäkring

Landsbygdsäkringen synliggör beslutens konsekvenser för verksamhetsmiljön på landsbygden. Besluten har olika konsekvenser i olika regioner. Konsekvenserna för landsbygden identifieras i tid.

Publikationer

Landsbygdspolitiska publikationer under årens lopp

Material

Ta i bruk landsbygdspolitikens kommunikationsmaterial.