Arbetsgrupper

Landsbygdspolitiska rådet och sekretariatet kan vid behov tillsätta arbetsgrupper för att behandla ett specifikt tema.