Arbetsgrupper

Landsbygdspolitiska rådet och sekretariatet kan vid behov tillsätta arbetsgrupper för att behandla ett specifikt tema.

Arbetsgrupper som tillsatts för åren 2021-2025

  • YPK - yhteisölähtöisen paikallisen kehittämisen työryhmä
  • Maaseutupolitiikan viestinnän yhteistyöryhmä
  • Maaseutupolitiikan kansainvälinen työryhmä (kv-työryhmä)