Policyrekommendationer för landsbygdspolitiken

Verktyg till stöd för bättre beslut på nationell, regional och lokal nivå.

Verktyg till stöd för bättre beslut

Policyrekommendationerna är verktyg som ger en grund för bättre beslut på alla förvaltningsnivåer.
Policyrekommendationerna, som har publicerats av Landsbygdspolitiska rådet, består av

  • Sammandrag av resultaten av de forsknings- och utvecklingsprojekt som finansieras genom Landsbygdspolitiska rådets efterlysning av projekt
  • Sammandrag av resultaten av de utredningar som finansieras av Landsbygdspolitiska rådet
  • Expertåsikter från Landsbygdspolitiska rådets sekretariat om ett visst strategiskt viktigt tema som gäller landsbygden eller
  • De landsbygdspolitiska nätverkens expertåsikter om ett visst strategiskt viktigt tema som rör landsbygden.

Policyrekommendationerna fokuserar på projektens eller utredningarnas slutresultat. De viktigaste observationerna från experter om ett tema som varit under en separat landsbygdspolitisk granskning kan också återges som policyrekommendationer.

Policyrekommendationerna får användas fritt. Den primära målgruppen är riksdagsledamöterna och de personer som deltar i den politiska beredningen. 

Alla som är intresserade av landsbygdspolitik är välkomna att ta del av policyrekommendationerna och dela ut dem i sina egna nätverk. 

Policyrekommendationerna finns att få i pdf-filerna nedan som kan skrivas ut. Tills vidare finns rekommendationerna endast på finska.

Policyrekommendationerna ges också ut som webbartiklar, länkarna finns i listan nedan.

Policyrekommendationerna listade enligt publikationsåret

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016