Landsbygdspolitiska sekretariatet

Landsbygdspolitikens sekretariat - beredande organ för Landsbygdspolitiska rådet.

Sekretariatets medlemmar tillsätts av Landsbygdspolitiska rådet. För närvarande har sekretariatet 25 medlemmar. Dessa representerar rådets medlemsorganisationer, landsbygdspolitiska nätverk samt andra centrala aktörer inom landsbygdsutveckling.

Till sekretariatet kan alla av landsbygdspolitik intresserade aktörer anmäla sig som har en central roll inom landsbygdsutvecklingen. Kontaktperson i ärendet är Landsbygdspolitiska rådets generalsekreterare Christell Åström som leder sekretariatets arbete vid jord- och skogsbruksministeriet. Sekretariatet sammankommer åtta gånger per år. Vid generalsekreterarens frånvaro leds sekretariatet av någon av de fyra biträdande generalsekreterarna.

Sekretariatets kontaktuppgifter

Tjänstemän vid jord- och skogsbruksministeriet
 • Christell
  Åström, Christell

  Landsbygdspolitiska rådets generalsekreterare

 • Antonia
  Husberg, Antonia

  Päätuottaja

  Antonia toimii maaseutuylitarkastajana maa- ja metsätalousministeriössä Maaseutupolitiikan neuvoston (MANE) hanke- ja viestintävastaava sekä erityisasiantuntijatehtävissä. Hän toimii myös Maaseutuparlamentti 2020 -tapahtuman päätuottajana.

Biträdande generalsekreterare