Landsbygdspolitiska sekretariatet

Landsbygdspolitikens sekretariat - beredande organ för Landsbygdspolitiska rådet.

Sekretariatets medlemmar tillsätts av Landsbygdspolitiska rådet. För närvarande har sekretariatet 25 medlemmar. Dessa representerar rådets medlemsorganisationer, landsbygdspolitiska nätverk samt andra centrala aktörer inom landsbygdsutveckling.

Till sekretariatet kan alla av landsbygdspolitik intresserade aktörer anmäla sig som har en central roll inom landsbygdsutvecklingen. Kontaktperson i ärendet är Landsbygdspolitiska rådets generalsekreterare Christell Åström som leder sekretariatets arbete vid jord- och skogsbruksministeriet. Sekretariatet sammankommer åtta gånger per år. Vid generalsekreterarens frånvaro leds sekretariatet av någon av de fyra biträdande generalsekreterarna.

Sekretariatets kontaktuppgifter

Tjänstemän vid jord- och skogsbruksministeriet

 • Åström, Christell

  Landsbygdspolitiska rådets generalsekreterare, konsultativ tjänsteman, jord- och skogsbruksministeriet

  E-postadress: fornamn.efternamn@mmm.fi

  Kontaktuppgift f.o.m. 15.2.: christell.astrom@maajakotitalousnaiset.fi.

 • Husberg, Antonia

  Landsbygdsöverinspektör

  E-postadress: fornamn.efternamn@mmm.fi
  Telefonnummer: +358 (0)295 16 2033

  Nationella landsbygdens forsknings- och utvecklingsprojekt, Landsbygdspolitiska rådets kommunikation, Ansvarig producent för Landsbygdsparlamentet.

Biträdande generalsekreterare