Landsbygdspolitiska sekretariatet

Landsbygdspolitikens sekretariat - beredande organ för Landsbygdspolitiska rådet.

Sekretariatets medlemmar tillsätts av Landsbygdspolitiska rådet. För närvarande har sekretariatet 29 medlemmar. Dessa representerar rådets medlemsorganisationer, landsbygdspolitiska nätverk samt andra centrala aktörer inom landsbygdsutveckling.

Till sekretariatet kan alla av landsbygdspolitik intresserade aktörer anmäla sig som har en central roll inom landsbygdsutvecklingen. Kontaktperson i ärendet är Landsbygdspolitiska rådets generalsekreterare som leder sekretariatets arbete vid jord- och skogsbruksministeriet. Sekretariatet sammankommer åtta gånger per år. Vid generalsekreterarens frånvaro leds sekretariatet av någon av de fyra biträdande generalsekreterarna.

Sekretariatets kontaktuppgifter

Tjänstemän vid jord- och skogsbruksministeriet

  • Husberg, Antonia

    Landsbygdspolitiska rådets generalsekreterare, konsultativ tjänsteman (JSM)

    E-postadress: fornamn.efternamn@gov.fi
    Telefonnummer: +358 (0)295 16 2033

    Ansvarig producent för Landsbygdsparlamentet.