Landsbygdspolitiska helhetsprogrammet

Landsbygdspolitiska helhetsprogrammet för åren 2021–2027 är nationella landsbygdspolitikens verksamhetsprogram. Det förverkligas under ledning av landsbygdspolitiska rådet och i brett samarbete med berörda parter.

I det landsbygdspolitiska helhetsprogrammet ses den mångsidiga landsbygden som en nationell framgångsfaktor. Landsbygden erbjuder en plattform, resurser och lösningar för ett gott liv, innovativitet, företagande och ett hållbart samhälle. I programmet framhävs att landsbygden har att erbjuda lösningar till hållbarhetskrisen. Landsbygdspolitikens målsättning är att Finland utvecklas som enhelhet och genom att förstärka platsbaserade möjligheter.

Programmets strategiska fixpunkter är ömsesidigt beroende, miljörättvisa och ny kunskapsintensiv ekonomi. Dessa är genomgående i programmets teman.

Helhetsprogrammets fem teman är:

  • Högre mervärde genom hållbar användning av naturresurser
  • Landsbygdens aktörer som en del av lösningen på en hållbar övergång
  • Stärkande av konkurrenskraft och livskraft
  • Tryggande av en fungerande vardag
  • Stärkande av delaktigheten och gemenskapen

Programmet omfattar 73 konkreta åtgärder förknippade till ovannämnda teman.

Helhetsprogrammets implementering och förverkligande av målsättningarna följs och utvärderas med två års mellanrum.

Landsbygd som förnyas i tiden - Landsbygdspolitiskt helhetsprogram 2021–2027 finns på att läsa i Statsrådets Publikationsarkivet Valto.