Publikationer

Landsbygdspolitiska publikationer sedan 2009.

Landsbygdspolitiska rådets (före detta landsbygdspolitiska samarbetsgruppen) publikationer hör delvis till jord- och skogsbruksministeriets publikationsserie från och med 2016. Under åren 2014 – 2015 ingick publikationerna i arbets- och näringsministeriets publikationsserie. Samarbetsgruppen producerade en egen publikationsserie från 1990-talet fram till 2013.

Efter 2013 finns slutrapporterna om de landsomfattande forsknings- och utvecklingsprojekt som finansierats av landsbygdspolitiken på projektgenomförarnas webbplatser. Länkar till slutrapporterna kommer att läggas ut på denna sida.

I listan nedan anges inom parentes om filen är en webbaserad PDF (pdf) eller en länk till en extern webbplats (till exempel Valtioneuvoston julkaisuarkisto Valto). Största delen av publikationerna finns på finska.

Publikationer 2024

Publikationer 2022

Publikationer 2021

Publikationer 2020

Publikationer 2019

Publikationer 2018

Publikationer 2017

Publikationer 2016

Publikationer 2015

Publikationer 2014

Publikationer 2013

Publikationer 2012

Publikationer 2011

Publikationer 2010

Publikationer 2009