Publikationer

Landsbygdspolitiska publikationer sedan 2009.

Landsbygdspolitiska rådets (före detta landsbygdspolitiska samarbetsgruppen) publikationer hör delvis till jord- och skogsbruksministeriets publikationsserie från och med 2016. Under åren 2014 – 2015 ingick publikationerna i arbets- och näringsministeriets publikationsserie. Samarbetsgruppen producerade en egen publikationsserie från 1990-talet fram till 2013.

Efter 2013 finns slutrapporterna om de landsomfattande forsknings- och utvecklingsprojekt som finansierats av landsbygdspolitiken på projektgenomförarnas webbplatser. Länkar till slutrapporterna kommer att läggas ut på denna sida.

I listan nedan anges inom parentes om filen är en webbaserad PDF (PDF) eller en länk till en extern webbplats (till exempel VALTO). Största delen av publikationerna finns på finska.