Med landsbygdspolitik påverkar man det hur landsbygderna tas i beaktande i beslutsfattandet.

Ta en titt på vilka vi är och vad vi gör

Landsbygdspolitiska nätverken

Under Landsbygdspolitiska rådet fungerar tematiska nätverk som finansieras med medel för landsbygdens nationella forsknings- och utvecklingsprojekt.