Landsbygdspolitik i praktiken

#landetalar| #landsbygdspolitik

Hero image

Med landsbygdspolitik påverkar man det hur landsbygderna tas i beaktande i beslutsfattandet.