Svenskfinland som innovationsplats (IDNET)

Svenskfinland som brobyggare och pilotområde (IDNET)

IDNET-nätverket fokuserar på följande tematiska helheter: kompetens och sysselsättning, frivilligverksamhet och välbefinnande samt nordiskt och internationellt samarbete. Nätverket samarbetar med de andra landsbygdspolitiska nätverken. Inom ramen för temaområdena ordnar nätverket seminarier, pilotprojekt, workshoppar och föreläsningar.

Målet är att utveckla och trygga tillgången till utbildning av god kvalitet samt möjligheterna till livslångt lärande på landsbygden. Ett av målen är också att stödja en aktivare och mer verkningsfull frivilligverksamhet på landsbygden genom att utveckla och pilottesta verksamhetsmodellen för partnerskap (Överenskommelsen).

Nätverket administreras av Svenska lantbrukssällskapens förbund SLF med Ann-Sofi Backgren som specialsakkunnig. Nätverkets arbetsspråk är svenska.

Kontakuppgifter

  • Backgren, Ann-Sofi

    Nätverksspecialist, Landsbygdsnätverket

    Telefonnummer: 029 520 4916

    Innovationer och smäföretagandet, turism på landsbygden, nordiskt samarbete och internationell verksamhet.

Nyheter