Nätverket för kompetens och sysselsättning (OTE)

Nätverket för kompetens och sysselsättning (OTE)
Nätverket för kompetens och sysselsättning behandlar frågor kring hållbar ekonomisk tillväxt och kompetens.

Målet för nätverkets verksamhet är att

 • säkerställa tillgången till utbildning och utbildningens kvalitet
 • främja möjligheterna till livslångt lärande på landsbygden
 • bidra till uppkomsten av nya tjänster, verksamhetsmodeller och nätverk som stärker livskraften, till exempel genom hållbar upphandling eller samhälleligt företagande.

Nätverket för kompetens och sysselsättning samlar in information, deltar i beredningen av åtgärderna och ger utlåtanden om frågor kring det egna temaområdet.

År 2020 leder nätverket två arbetsgrupper som behandlar frågor kring hållbar ekonomisk tillväxt och kompetens ur landsbygdssynvinkel.

Kontakuppgifter

Nätverket för kompetens och sysselsättning leds av Ruraliainstitutet vid Helsingfors universitet. I arbetet medverkar också Brahea-centret vid Åbo universitet och undervisnings- och kulturministeriet.

Ruraliainstitutet (Juha Rutanen) svarar för frågor som rör tillgången till utbildning och utbildningens kvalitet, medan ansvaret för frågor som rör tillväxttjänster och landskapsreformen ligger hos Brahea-centret (Päivi Töyli) och ansvaret i fråga om livslångt lärande ligger hos undervisnings- och kulturministeriet (Riikka Mäkinen).

 • Rutanen, Juha

  Specialsakkunnig, TUUMA-nätverket / Ruralia-institutet vid Helsingfors universitet

  Telefonnummer: +358 (0)40 573 7568

  Naturföretag, Green Care, naturresurser och branschen för naturprodukter.

 • Mäkinen, Riikka

  Sakkunnig, Nätverket för kompetens och sysselsättning (OTE)/ Undervisnings- och kulturministeriet

  Telefonnummer: +358 295 330 040
 • Töyli, Päivi

  Specialsakkunnig, TUUMA-nätverket / Brahea center vid Åbo universitet

  E-postadress: fornamn.efternamn@utu.fi
  Telefonnummer: +358 (0)40 189 1929

  Landsbygdsutveckling, landsbygds- och matföretag, närmat

Aktuellt