Hållbarhetsveckan – landsbygden som vägvisare -nätverket

Intresset för att leva på landsbygden ökade under covid-19-pandemin. Landsbygdsområdena lockar till sig som ett hållbart val. Detta är särskilt viktigt för unga återvändare som flyttar tillbaka till landsbygden. Inom ramen för detta projekt lyfter vi fram de hållbara möjligheter som landsbygden erbjuder.

Projektet syftar till att synliggöra landsbygds aktörers aktiviteter inom temat hållbarhet och så bidra till en ökad kännedom om landsbygdens livskraft och genom det skapa en stark bränd för landsbygds regionerna.

Hållbarhetstemat är en av de hetaste trenderna och många, framförallt unga vuxna, som flyttar till landsbygden håller temat centralt. Samtidigt adresserar temat alla aktörer på landsbygden-kommuner, företag, organisationer, privatpersoner – och temat är mainstreamat inom samhällets flesta sektorer - produktion, boende, trafik företagande, arbete och utbildning. Projektet stimulerar till gemensam aktion och bidrar till att ge värdefull information om aktörernas implementering av landsbygdspolitiken och deras syn på densamma.

Ungdomarna i centrum

Målet är att man genom projektet bidrar till att landsbygden gör ett ”hållbarhetshopp” och genomverksamheten skapar en stark och balanserad hållbarhetsbränd för landsbygden.

Ett direkt mål är även att det breda samarbetsnätverk som finns kring projektet i Svenskfinland utvidgas med aktörer från finska Finlands landsbygd.

Ett viktigt led i förverkligande av projektet och spridningen av Hållbarhetsveckan är att engagera unga på landsbygden i konkreta initiativ för en hållbarutveckling.

Ett testat koncept i Österbotten

Nätverkandet kommer också att innehålla en nordisk och internationell dimension. Etablerat samarbete finns redan till bl.a. Sverige och under projektet kommer man att knyta kontakter till övriga områden i Europa som jobbar med hållbarhetstemat och landsbygdsutveckling-och landsbygdspolitik.

Projektets alla aktiviteter bidrar till att sprida Hållbarhetsveckan-modellen till olika regioner ilandet, med utgångspunkt i det utarbetade koncept som testats i Österbotten.

Nätverksprojektet genomförs av Svenska lantbrukssällskapens förbund (SLF), Finland bryar rf och Åbo Akademi.

Kontaktuppgifter

  • Backlund, Nora

    Specialsakkunnig, Hållbarhetsveckan (KEHÅ)-nätverket/ Svenska lantbrukssällskapens förbund

    E-postadress: nora.backlund@slf.fi
    Telefonnummer: 044 079 7079