Lokalt medvetna beslut

Vid allt beslutsfattande behövs bedömningar av hur beslutet påverkar landsbygden och vardagen för människorna på landsbygden. Regionerna och kommunerna i Finland är inte likadana, vilket ska beaktas och besluten ska vara genuint anpassade till varje region.

Lösningsvägar:

  • Lämna en landsbygdspolitisk redogörelse till riksdagen. Det ska bildas en förvaltnings- och sektorövergripande aktuella helhetsbild av landsbygdsregionernas status och framtid med hänsyn till deras behov, resurser och potential i förhållande till totalsäkerheten och hållbarhetsomställningen (inkl. energiomställningen).
  • Testa och utvärdera lokalt förankrade lösningar, som stödet till bybutiker, och ta fram verktyg för geodatabaserad granskning.
  • Ge statistikmyndigheterna i uppdrag att som stöd och uppföljning av besluten ta fram exaktare geografisk information och mätare av samhällsläget och samhällsutvecklingen, den upplevda välfärden och delaktigheten i olika regioner.