Projektgruppen

Den av Landsbygdspolitiska rådet tillsatta projektgruppen utvärderar de nationella landsbygdens forsknings- och utvecklingsprojektansökningarna.

Projektgruppens uppgift

Projektgruppen har till uppgift att utvärdera de projektansökningar som lämnats in och på basen av den utvärderingen sammanställa finansieringsförslag till jord- och skogsbruksministeriet. I sitt arbete kan projektrgruppen ta sakkunnighjälp av landsbygdspolitiska nätverken (i det fallet att jäv inte föreligger) samt myndigheter.

Projektgruppen har till uppgift att utveckla prosesserna kring finansieringen av forsknings- och utvecklingsprojekt samt att koordinera finansieringen med övrig nationell landsbygdens projektfinansiering.

Mer information om projektgruppens

  • Husberg, Antonia

    Landsbygdsöverinspektör, Nationell landsbygdspolitik, tf. generalsekreterarens uppgifter, kommunikation samt forsknings och utvecklingsverksamhet

    E-postadress: fornamn.efternamn@mmm.fi
    Telefonnummer: +358 (0)295 16 2033

    Ansvarig producent för Landsbygdsparlamentet.