Projektgruppen

Den av Landsbygdspolitiska rådet tillsatta projektgruppen utvärderar de nationella landsbygdens forsknings- och utvecklingsprojektansökningarna.

Projektgruppens uppgift

Projektgruppen har till uppgift att utvärdera de projektansökningar som lämnats in och på basen av den utvärderingen sammanställa finansieringsförslag till jord- och skogsbruksministeriet. I sitt arbete kan projektrgruppen ta sakkunnighjälp av landsbygdspolitiska nätverken (i det fallet att jäv inte föreligger) samt myndigheter.

Projektgruppen har till uppgift att utveckla prosesserna kring finansieringen av forsknings- och utvecklingsprojekt samt att koordinera finansieringen med övrig nationell landsbygdens projektfinansiering.

Projektgruppen 2022

 • Antonia Husberg, landsbygdspolitiska rådets generalsekreterare, projektgruppens ordförande, jord- och skogsbruksministeriet
 • Marianne Selkäinaho, projektgruppens vice ordförande, jord- och skogsbruksministeriet
 • Jyri Inha, finansministeriet
 • Hanna-Mari Kuhmonen, arbets- och näringsministeriet
 • Reeta Rönkkö, Maaseudun Sivistysliitto
 • Irene Kuhmonen, MUA ry
 • Pilvi Hämeenaho, MUA ry
 • Sanna Lehtonen, Kommunförbundet

Mer information om projektgruppen

 • Husberg, Antonia

  Landsbygdspolitiska rådets generalsekreterare, konsultativ tjänsteman (JSM)

  E-postadress: fornamn.efternamn@gov.fi
  Telefonnummer: +358 (0)295 16 2033

  Ansvarig producent för Landsbygdsparlamentet.