Projektgruppen

Den av Landsbygdspolitiska rådet tillsatta projektgruppen utvärderar de nationella landsbygdens forsknings- och utvecklingsprojektansökningarna.

Projektgruppens uppgift

Projektgruppen har till uppgift att utvärdera de projektansökningar som lämnats in och på basen av den utvärderingen sammanställa finansieringsförslag till jord- och skogsbruksministeriet. I sitt arbete kan projektrgruppen ta sakkunnighjälp av landsbygdspolitiska nätverken (i det fallet att jäv inte föreligger) samt myndigheter.

Projektgruppen har till uppgift att utveckla prosesserna kring finansieringen av forsknings- och utvecklingsprojekt samt att koordinera finansieringen med övrig nationell landsbygdens projektfinansiering.

Mer information om projektgruppens

  • Antonia
    Husberg, Antonia

    Päätuottaja

    Antonia toimii maaseutuylitarkastajana maa- ja metsätalousministeriössä Maaseutupolitiikan neuvoston (MANE) hanke- ja viestintävastaava sekä erityisasiantuntijatehtävissä. Hän toimii myös Maaseutuparlamentti 2020 -tapahtuman päätuottajana.