Projektgruppen

Den av Landsbygdspolitiska rådet tillsatta projektgruppen utvärderar de nationella landsbygdens forsknings- och utvecklingsprojektansökningarna.

Projektgruppens uppgift

Projektgruppen har till uppgift att utvärdera de projektansökningar som lämnats in och på basen av den utvärderingen sammanställa finansieringsförslag till jord- och skogsbruksministeriet. I sitt arbete kan projektrgruppen ta sakkunnighjälp av landsbygdspolitiska nätverken (i det fallet att jäv inte föreligger) samt myndigheter.

Projektgruppen har till uppgift att utveckla prosesserna kring finansieringen av forsknings- och utvecklingsprojekt samt att koordinera finansieringen med övrig nationell landsbygdens projektfinansiering.

Projektgruppen 2023

 • Antonia Husberg, ordförande, landsbygdspolitiska rådets generalsekreterare, jord- och skogsbruksministeriet
 • Marianne Selkäinaho, vice ordförande, jord- och skogsbruksministeriet
 • Sami Tantarimäki, sekreterare, jord- och skogsbruksministeriet
 • Heli Hätönen, social- och hälsovårdsministeriet
 • Lotta Mattsson, finansministeriet
 • Sakari Karvonen, Institutet för hälsa och välfärd
 • Minna Piirainen, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata
 • Hanna Niemi-Hugaerts, TIEKE ry
 • Johanna Yliskylä-Peuralahti, UTU/Maaseudun Uusi Aika ry
 • Seija Korhonen, Kehittämisyhdistys Mansikka ry
 • Anssi Kemppi, Eläkeliitto

Mer information om projektgruppen

 • Husberg, Antonia

  Landsbygdspolitiska rådets generalsekreterare, konsultativ tjänsteman (JSM)

  E-postadress: fornamn.efternamn@gov.fi
  Telefonnummer: +358 (0)295 16 2033

  Ansvarig producent för Landsbygdsparlamentet.