Finansierade projekt

Årligen finansieras fyra-sex nya nationella landsbygdens forsknings- och utvecklingsprojekt. Projekt som finansierats presenterats kort nedan. Informationen är från år 2016 och framåt.

Finansierade landsbygdens forsknings- och utvecklingsprojekt