Ett gott liv i Österbotten

Landsbygdspolitik, Hyvä elämä maaseudulla -kiertue

Landsbygdspolitikens turné Ett gott liv på landsbygden anländer till Österbotten 13.6.

Inbjudna gäster

Landsbygdspolitikens turné Ett gott liv på landsbygden stannar upp i Vasa den 13 juni.

Program

Evenemanget är tvåspråkigt och diskussionerna förs på finska och svenska.

09.30–10.00 Kaffe, te, tilltugg och mingel

10.00–10.20 Seminariet inleds

  • Antonia Husberg, generalsekreterare, landsbygdspolitiska rådet

10.20–11.10 Gemensam diskussion

11.10–11.30 Diskussion och introduktion till rundabordssamtalen

11.30–12.30 Lunch

12.30–14:15 Rundabordssamtal, facilitator Maahenki Oy

  • Kompetent internationell arbetskraft: Hur ser kopplingen mellan arbetskraftsinvandring och landsbygden ut och hur borde det fungera? Hur kan vi hjälpa internationell arbetskraft och företag att etablera sig på landsbygden? Vad spelar till exempel integrationen av invandrare eller produktifieringen på landsbygden för roll i denna helhet?
  • Samarbete mellan offentliga, privata och tredje sektorn/civilsamhället: Hur är dessa kopplade till varandra och vad har samarbetet för förutsättningar att främja landsbygdens sak? Det kan till exempel handla om samarbete mellan by och kommun eller föreningarnas arbete i välfärdsområdet eller kommunen. Beaktar beslutsfattarna olika områden eller konsekvenserna av besluten för olika områden? Hur kan vi främja delaktigheten i Österbotten
  • Ansvarstagande ger möjligheter på landsbygden: En hurudan roll kan små företag spela i hållbarhetsomställningen, i synnerhet för den sociala hållbarheten? Hur kan vi främja att vinst och andra positiva effekter stannar på/kommer tillbaka till landsbygden? En hurudan roll spelar energisjälvförsörjning, decentraliserad energiproduktion och energisammanslutningar i denna helhet?

14.15–14.30 Kaffepaus

14.30–14.50 Grupperna fortsätter

14.50–16.00 Gemensam diskussion om dialogbordens resultat och om följande steg

Landsbygdspolitikens turné Ett gott liv på landsbygden

Under landsbygdspolitikens turné Ett gott liv på landsbygden förankras det landsbygdspolitiska helhetsprogrammet 2021–2027 samt den nationella landsbygdspolitiska resolutionen, som anknyter till säkerställandet, stärkandet och utvecklandet av förutsättningarna för ett gott liv på landsbygden. Under turnén lyfts tre egna eller mest centrala teman upp för diskussion i varje landskap. Vi fördjupar oss i dem genom en konstruktiv diskussion med en mångstämmig grupp inbjudna gäster. Turnén ordnas under perioden 09/2022–12/2023 och den anländer till varje landskap.

Turnén skapar en bro mellan det föregående och det följande Landsbygdsparlamentet. Under turnén fortsätter de diskussioner om ett gott liv på landsbygden som fördes under 2021 och som kulminerade i evenemanget Landsbygdsparlamentet i Kurikka 2021. Diskussionerna i landskapen kulminerar i nästa Landsbygdsparlament i Nurmes 2024.

Läs mer om turnén på turnéns sida.