Valtion työpaikkoihin rekrytoitava jatkossa myös maaseutupaikkakunnille

Harvaan asutun maaseudun verkosto esittää, että valtion viranomainen rekrytoi henkilökuntaa jatkossa myös maaseutupaikkakunnille. Harvaan asutulla maaseudulla, jossa väestö ikääntyy ja on pitkät etäisyydet, asiointipalvelu pitää pystyä turvaamaan paikalliskeskuksissa (mm. poliisin lupapalvelut, veroviranomiset ja TE-palvelut). Tämä tarkoittaa sitä, että työpaikkoja laitetaan auki myös näille paikkakunnille.

Valtion palveluita kehitetään yhä enemmän suuntaan, jossa fyysistä asiointitarvetta pyritään vähentämään. Esimerkiksi verohallinnon organisaatio ei enää perustu alueisiin, vaan valtakunnalliseen asiakkaiden ryhmittelyyn. Asiakkaiden kotipaikalla ei ole merkitystä siihen, missä verotus suoritetaan. Puhelinpalvelun avulla palvellaan niitä asiakkaita, jotka eivät käytä verkkopalveluja.

Harvaan asutulle maaseudulle tarjotaan ratkaisuksi toimipisteen lakkauttamista ja yhteispalvelupisteen perustamista kunnan tai kaupungin kanssa. Nykyinen henkilökunta jatkaa usein työskentelyä toimipisteessä, mutta se pidetään suljettuna eikä asiakkaita oteta vastaan. Uusrekrytoinnit tehdään kaupunkikeskuksiin. Henkilökunnan eläköidyttyä, kyseisiä valtion työpaikkoja ei enää ole harvaan asutun maaseudun kunnissa.

Koska valtionhallinnon palveluissa valtakunnallinen asiakkuus on päätavoite, niin palvelu voidaan hoitaa samaa logiikkaa noudattaen myös harvaan asutulta maaseudulta käsin. Kyseinen ratkaisu varmistaisi esimerkiksi yhtenä päivän viikossa asiointimahdollisuuden monissa toimipaikoissa harvaan asutun maaseudun paikalliskeskuksissa. Ratkaisu olisi kustannusneutraali ja vähentäisi muuttopainetta kaupunkeihin, joissa muutoinkin on mm. asuntojen hinnan ja vuokrien nousun painetta.