Säkerheten i glesbygdsområden har bedömts på ett täckande sätt

En rapport om säkerheten i glesbygderna har färdigställts. Rapporten sammanställer aktuell information om fenomen och utmaningar som påverkar områdenas säkerhet. Rapporten innehåller fem åtgärdsrekommendationer för att öka säkerheten och trygghetskänslan i områdena. Rapporten har utarbetats genom samarbete i Harvaturva-nätverket, som samordnas av inrikesministeriet. Nätverket består av ett stort antal myndigheter, organisationer och andra sakkunniga.

Den publicerade rapporten beskriver faktorer som påverkar säkerheten i glesbygden, såsom befolkningsstrukturen, tillgången till basservice och säkerhetstjänster, säkerhetsfrågor som anknyter till infrastrukturen och orosmoment kring den omgivande naturen. Utöver de traditionella säkerhetsmyndigheternas verksamhet granskar man i rapporten även det arbete som görs för att främja invånarnas och organisationernas säkerhet och trygghetskänsla.

Rapporten har fem åtgärdsrekommendationer:

• Resursutvecklingen tryggas i glesbygdsområden

• Invånarnas och turisternas förutsättningar att värna om den gemensamma säkerheten i glesbygden förbättras

• Utveckla det tväradministrativa samarbetet inom säkerhetsarbetet i glesbygdsområden 

• Intensifiera säkerhetsplaneringen

• Byarnas kollektiva säkerhetsverksamhet stärks genom att grunda räddningsgrupper i byarna

Flera aktörer inom Landsbygspolitiska rådet har deltagit i Harvaturva-nätverkets verksamhet och utarbetning av rapporten.

Följ nyheter i sociala medier #harvaturva.

Läs mer

Säkerheten i glesbygdsområden 2020: Lägesrapport om säkerheten i publikationsarkivet Valto

Inrikesministeriets pressmeddelande

Mer information