PoliRural-hanke etsii keinoja kasvattaa maaseudun vetovoimaa Hämeessä ja eri puolilla Eurooppaa

Nyheter
Vaja pellonreunassa

Hämeen ammattikorkeakoulu ja Smart & Lean ovat mukana kansainvälisessä PoliRural -hankkeessa, joka kuuluu Euroopan Unionin rahoittamaan Horisontti 2020 -tutkimusohjelmaan. Hanke kartoittaa ennakoivan ja osallistavan maaseutupolitiikan kehittämisen mahdollisuuksia, koskien maaseutualueita ja siellä asuvia ihmisiä. Suomessa pilottikohteena on Kanta- ja Päijät-Häme. Yhteensä mukana on 12 pilottialuetta eri puolilla Eurooppaa ja Israelissa.

PoliRural-hankkeen keskeinen tavoite on lisätä maaseudun vetovoimaa sekä parantaa alueen hyvinvointia. Nykytilanteen kartoituksen lisäksi hankkeessa halutaan tietää maaseudun vetovoimatekijöistä tänä päivänä erilaisten sidosryhmien näkökulmasta. Sidosryhmät osallistetaan hankkeen kolmeen vaiheeseen: nykytilanteen kartoitukseen, tulevaisuuden ennakointiin ja nykytilanteen muuttamiseen. Alueelliset asiantuntijaryhmät pääsevät myös testaamaan ja arvioimaan hankkeessa kehitettäviä digityökaluja.

- Näkyvin tuotos hankkeelta tulee olemaan yhteinen verkkoalusta, jolle kootaan hankkeen tuottamat työkalut ja tulokset ja joka mahdollistaa kokemusten vaihdon ja kommunikoinnin. Kuka vain kiinnostunut pääsee siten tutustumaan hankkeen tuloksiin, mutta se on erityisesti tarkoitettu avuksi päätöksentekijöille ja maaseudun kehittäjille sekä myös ohjelmistokehittäjille, kertoo projektipäällikkö Petra Korkiakoski.

Asiantuntijaryhmissä on mukana niin päättäjiä, asukkaita kuin yrittäjiäkin

Tuloksia esitellään erikseen kaikilta pilottialueilta, mutta tarkoitus on myös mahdollistaa niiden vertailu keskenään. Verkkoalustalle tulee jokaisen alueen oma foorumi, jota hanketoimijat ja pilottialueiden asiantuntijaryhmät käyttävät jo projektin aikana.

- Hämeen pilottiryhmä on perustettu ja sitä täydennetään koko hankkeen ajan. Mukaan kutsutaan osallistujia muun muassa päättäjistä, maaseudun keskeisistä organisaatioista, alueen yrityksistä ja asukkaista, mutta myös niin sanotuista uusista tulokkaista, jotka ovat juuri muuttaneet tai muuttamassa alueelle asumaan tai tekemään yritystoimintaa, Korkiakoski kertoo.

Asiantuntijaryhmät ovat mukana koko hankkeen ajan ja osallistuvat maaseudun tarpeiden tunnistamiseen ja hankkeessa kehitettävien työkalujen ja menetelmien testaamiseen.

Uudet työkalut mahdollistavat uudenlaista tietoa

Hankkeessa hyödynnetään maaseutupolitiikassa uusia työkaluja kuten tekstinlouhintaa ja mallinnusta, jotta alueilla asuvien ja työskentelevien ihmisten tarpeista ja toiveista saataisiin entistä näkyvämpää tietoa poliittiseen päätöksentekoon sekä yhteisölliseen ja osallistavaan maaseudun kehittämiseen.

Esimerkiksi tekstinlouhinta mahdollistaa tiedon saamisen tiivistetysti isoilta massoilta esimerkiksi sosiaalisen median ja blogien uumenista.

- Hämeen pilottialueella keskeisiksi teemoiksi on valittu kiertotalouden ja hyvinvoinnin alojen uus- ja kasvuyrittäjyyden tukeminen. Näistä aiheista olisi hienoa saada lisää tietoa ja näkökulmaa tekstinlouhinnan avulla, Korkiakoski pohtii.

Maaseudun tulevaisuus ja haasteet mietityttävät monia

Vaikka pilottialueet tekevät lähtökohtaisesti omat selvityksensä omien asiantuntijaryhmiensä kanssa, voidaan yhteistyön kautta nostaa esiin hyviä esimerkkejä ja toimenpiteitä maaseudun vetovoiman lisäämiseksi erilaisilta maaseutualueilta ympäri Eurooppaa.

- Osassa pilottialueita on hyvin samankaltaisia haasteita kuin Hämeessä, osassa tilanne on eri. Meitä mietityttävät työpaikat ja elinkeinojen lisääminen samalla kun alue kaupungistuu ja väki maaseudulla vähenee, kertoo Korkiakoski.

PoliRural-hankkeen nettisivut.

Teksti: Ellinoora Havaste

  • Valtari, Heidi

    Erityisasiantuntija, Osaaminen ja työllisyys -verkosto (OTE) / Turun yliopiston Brahea-keskus

    E-postadress: etunimi.sukunimi@utu.fi
    Telefonnummer: +358 (0)40 048 7160

    Maaseudun ja saariston kehittäminen, maaseutu- ja ruokayrittäjyys, maaseudun työvoima- ja osaamiskysymykset, lähiruoka.