Poimintoja vuodelta 2022

Vuosi 2023 on jo käynnistynyt vauhdikkaasti, mutta tässä koonnissa palaamme vielä hetkeksi vuoteen 2022. Miltä viime vuosi näyttäytyi maaseutupolitiikan saralla?

Vuonna 2022..

..tuotettiin työkaluja parempien päätösten tueksi. Maaseutupolitiikan käytettävissä olevilla tutkimus- ja kehittämisvaroilla rahoitetut hankkeet julkaisivat vuonna 2022 kahdeksan politiikkasuositusta:

 • Osallisuuden ja yhteiskehittämisen avaamia näköaloja kestävään maaseutuun. Politiikkasuositus 1/2022 (KestäväMaaseutu -hanke, nettiartikkeli)
 • Maaseutuvaikutusten arviointi -menetelmä joustavasti ja tilannekohtaisesti käyttöön kaikilla tasoilla. Politiikkasuositus 2/2022 (MAKOVA-hanke, nettiartikkeli)
 • Juuret juniorille – Maaseudun lasten ja nuorten kotiseutukokemusten rakentuminen ja yhteys koettuun elämänlaatuun ja hyvinvointiin. Politiikkasuositus 3/2022 (JUJU-hanke, nettiartikkeli)
 • Maaseutukuntien elinvoimaisuutta tulee tarkastella kokonaisuutena. Politiikkasuositus 4/2022 (SOMA-hanke, nettiartikkeli)
 • Maaseudun 100 sosiaalista innovaatiota. Politiikkasuositus 5/2022 (MaaseutuINNO-hanke, nettiartikkeli)
 • Naisten tietotyö maaseudulla - vastassa rakenteet ja asenteet. Politiikkasuositus 6/2022 (UUTTU-hanke, pdf). Politiikkasuositus luettavissa myös nettiartikkelina.
 • Fossiilitalouden jälkeisestä yhteiskunnasta kaivataan visioita. Politiikkasuositus 7/2022 (MAKE-hanke, nettiartikkeli).
 • Järjestöt muutoksen edistäjinä ja tulevaisuuden digiyhteiskunnan rakentajina maaseuduilla. Politiikkasuositus 8/2022 (JÄRKEVÄ-hanke, nettiartikkeli).

..käynnistyi maaseutu- ja saaristopolitiikan ensimmäinen yhteinen verkostohanke Saaristo ja maaseutu yhteistyössä (SALT). Verkostohanke paneutuu vuosina 2022–2024 maanlaajuisen lapsille ja nuorille tarkoitetun saaristo- ja maaseutuakatemian luomiseen.

  ..jaettiin tietoa maaseutuvaikutusten arvioinnista hyvinvointialueilla Hyvän elämän edellytysten varmistaminen maaseutualueille (HYMY) -verkoston ja Maaseutuvaikutusten arviointi -menetelmän käyttö, kokemukset ja vaikutukset Suomessa (MAKOVA) -hankkeen järjestämässä valtakunnallisessa webinaarissa.

  ..myönnettiin Erätaukosäätiön Suomen dialogiteko 2021 –tunnustus maaseutupolitiikan Ideafestivaali - keskusteluja hyvästä elämästä maaseudulla –kampanjalle. Ideafestivaali-kampanja järjestettiin osana Maaseutuparlamentti 2021 -tapahtumaa.

  ..jatkettiin maaseutupolitiikan viestinnän toimintamallin kehittämistä ja otettiin käyttöön uusi viestintästrategia ja visuaalisuus.

  ..maaseutupolitiikan neuvosto kokoontui uuden puheenjohtajansa, maa- ja metsätalousministeri Antti Kurvisen johdolla.

  ..järjestettiin Kestävän kehityksen viikko –tapahtumaviikko kahdeksassa maakunnassa. Tapahtumaviikko valottaa arjen toimia kestävän tulevaisuuden tekemiseksi. Tapahtumaviikon järjestäjänä toimii maaseutupolitiikan Kestävän kehityksen viikko – maaseutu edelläkävijänä –verkosto.

  ..käynnistettiin Yhteisölähtöinen kunta –valmennus kahdeksassa kunnassa maaseutupolitiikan Hyvän elämän edellytysten varmistaminen maaseutualueilla (HYMY) –verkoston toimesta.

  ..maaseutupolitiikan neuvosto palkitsi Mobiililuotsi-hankkeen maaseuturahaston ohjelmakauden 2014-2020 maaseutupoliitisena hankehelmenä.

  ..julkaistiin Säädösehdotusten maaseutuvaikutusten arviointi – maaseutuvaikutusten arviointiohje säädösvalmistelijoille. Maaseutuvaikutusten arviointi on uusi osa oikeusministeriön säädösehdotusten vaikutusten arviointiohjetta.

  ..käynnistettiin maaseutupolitiikan Hyvä elämä maaseudulla –kiertue Lapin, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnista. Kiertueella haetaan kokonaisohjelman ja julkilausuman tavoitteille laajempaa eri tahojen ja toimijoiden sitoutumista sekä konkreettisia tekoja. Tavoitteena on lisätä maaseutupoliittisen keskustelun moniäänisyyttä ja ymmärrystä arjesta ja elämästä eri alueilla. Kiertue jatkuu vuoden 2023 ajan.

  https://www.maaseutupolitiikka...

  ..julkaistiin maaseutupolitiikan neuvoston, saaristoasiain neuvottelukunnan ja lapsiasiavaltuutetun toimiston tilaama ja kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen Karvin toteuttama arviointi lasten sivistyksellisten ja sosiaalisten oikeuksien toteutumisesta peruskoululakkautuksissa sekä lakkautuksen vaikutuksista alueiden elinvoimaan.

  https://www.maaseutupolitiikka...

  ..avattiin valtakunnallisten maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeiden haku vuodelle 2023 teemoilla segregaatio ja syrjäytyminen maaseutualueilla sekä maaseutualueiden tilannekuva ja maaseutuun liittyvä tietotarve kansallisessa, alueellisessa ja paikallisessa päätöksenteossa. Hakuaika päättyy 27.1.2023.

  https://www.maaseutupolitiikka...

  ..julkaistiin maaseutupolitiikan TUUMA-verkoston valmistelema energia-aloite, joka taustoittaa ja jäsentää uusiutuvan energiantuotannon yleistymiseen liittyvää tematiikkaa sekä tunnistaa tarpeita pullonkaulojen poistamiseen.

  https://www.maaseutupolitiikka...

  ..sekä tehtiin maaseutupoliittista työtä edellä mainittujen lisäksi muillakin tavoin! Ajankohtaiset uutiset, tapahtumat ja julkaisut löydät maaseutupolitiikka.fi –sivustolta sekä maaseutupolitiikan some-kanavista: