Monipaikkaisen työn mahdollisuudet maaseudulla


Harva työ on täysin paikkariippumatonta, mutta yhä useampaa työtä voi tehdä ja tehdään joustavasti eri paikoissa: Toimistossa, kotona, mökillä, etätyötilassa tai yhteisöllisessä työtilassa. Työn tekemisen ja paikkojen termit muuttuvat ja vaihtavat merkitystä. Enää ei tehdä etätyötä, vaan hybridityötä. Etätyötilat ovat vähitellen muuttumassa yhteisöllisiksi työtiloiksi.

Lue vinkit monipaikkaisen työn ja maaseudun yhteiselosta TUUMA-verkoston ja Maaseutupolitiikan luomasta esitteestä.

Esitteessä käydään läpi muun muassa mitä monipaikkainen työ on, miksi kunnan tai alueen kannattaa panostaa monipaikkaisiin ihmisiin ja eritellään keinoja, miten monipaikkaista työtä edistetään esimerkiksi paikallisten resurssien, infrastruktuurin kehittämisen ja elinvoimaisuuden vahvistamisen näkökulmista.