Mahdollistetaan menestyvä maaseutu! Maaseutupoliittinen julkilausuma

Maaseutupoliittinen julkilausuma on yhteinen tahdonilmaisu maaseudun kehittämisen tulevaisuudesta Suomessa. ”Maaseutu tulee ajatella uusiksi ja sen monet mahdollisuudet tulee tunnistaa ja hyödyntää”, todetaan julkilausumassa, joka julkistettiin 3.9. Maastautuparlamentti 2017 -tapahtumassa Leppävirralla.

Maaseutupoliittinen julkilausuma sisältää maaseudulle tärkeimmät tavoitteet ja toimet, jotka tulee edistää suomalaisessa politiikassa menestyvän maaseudun mahdollistamiseksi.

Julkilausumassa painotetaan erityisesti seuraavien toimien tärkeyttä:

  • Erilaisten alueiden erityispiirteet sekä monipaikkaisuus tulee saada esiin mittareilla ja tilaistoissa. Ainoastaan siten niiden ominaisuudet ja tarpeet saadaan näkyviksi, ja niille on mahdollista tehdä räätälöityjä ratkaisuja.
  • Maaseutuvaikutukset pitää selvittää ja huomioida ennakoivasti päätöksenteon valmistelussa ja toimeenpanossa, esimerkiksi hyödyntäen maaseutuvaikutusten arviointi (MVA) -työkalua.
  • Maaseudun aineellisia voimavaroja tulee hyödyntää kestävästi ja vahvistaen alueen ja paikan toimintaympäristöä ja kunnioittaen toimijoita.

Suomalaisessa politiikassa maaseudun elinvoimaisuuden kannalta keskeisimmät edistettävät tavoitteet on jaettu viiteen osaan:

  1. Yrittäjyydellä ja työllisyydellä menestystä koko Suomelle
  2. Toimivalla infralla sujuvaa arkea ja kukoistavaa yritystoimintaa
  3. Laadukkaat palvelut yhteistyötä ja digitalisaatiota hyödyntäen
  4. Menestys syntyy kyvystä ja halusta oppia uutta
  5. Lisää hyvinvointia vahvalla osallisuudella ja toimijuudella

Julkilausuman päämääränä on sisällyttää maaseutunäkökulma entistä vahvemmin poliittiseen valmisteluun ja päätöksentekoon. Sen tavoitteiden edistäminen edellyttää laajaa yhteistyötä ja kumppanuutta sekä sitoutumista eri maaseutupolitiikan laajassa verkostossa olevilta järjestöiltä ja asiantuntijoilta sekä muilta yhteiskunnallisilta toimijoilta.

Julkilausuma on yksi keskeinen maaseutupoliittinen väline.

Lue maaseutupoliittinen julkilausuma alla: