Kommunikén För en framgångsrik landsbygd publiceras under Landsbygdsparlamentet

Den landsbygdspolitiska kommunikén är en gemensam viljeyttring för landsbygdsutvecklingens framtid i Finland. Uttalandet som inleds med orden ”vi måste tänka om när det gäller landsbygden samt identifiera och utnyttja dess stora potential” presenteras för Landsbygdsparlamentet på söndagen den 3 september.

Kommunikén omfattar för landsbygden viktiga åtgärder och mål som kommer att lyftas upp till diskussion både på den nationella och på den europeiska politiska agendan. Målet är att få landsbygdsperspektivet allt starkare integrerat i den politiska beslutsprocessen.

Landsbygdspolitiska rådets generalsekreterare Christell Åström vill uppmuntra alla aktörer på landsbygden att agera budbärare och föra meddelandet vidare till de lokala, regionala och nationella beslutsfattarna.

– Varje aktör innehar en viktig roll i att föra fram meddelandet och främja dess målsättningar. Landsbygdspolitiska rådet kommer att presentera kommunikén till de nationella beslutsfattarna, säger Åström.

– I oktober skickar vi också ett finländskt landsbygdsmeddelande till europeiska landsbygdsparlamentet där landsbygdsutvecklingens framtid kommer att formas så som den är på europeisk nivå, betonar Petri Rinne från Finlands Byaverksamhet rf som leder den finländska delegationen.

Landsbygdspolitiska kommunikén har utarbetats av en bred sammansättning av sakkunniga från det breda landsbygdspolitiska nätverket, bland annat har Landsbygdspolitiska rådets medlemsorganisationer deltagit. Specialsakkunniga från de landsbygdspolitiska nätverken har även deltagit i skrivandet och man har kunnat kommentera texten på Otakantaa.fi i augusti.

Åström och Rinne agerar värdpar på Landsbygdsparlamentet och presenterar kommunikén på söndagen den 3 september. De uppmuntrar alla deltagare i Landsbygdsparlamentet att bekanta sig med uttalandet före själva evenemanget.

För en framgångsrik landsbygd - landsbygdspolitisk kommuniké 2017: läs här.