Nätverket Hållbarhetsveckan – landsbygden som vägvisare, ny partner för den Europeiska Hållbarhetsveckan.

Årligen anordnar ESDN, det europeiska nätverket för hållbar utveckling en förlängd temavecka för att uppmärksamma aktioner och initiativ som främjar Agenda 2030-målen. I år välkomnas initiativ mellan medlet av september och början av oktober, och sammanfaller därmed med den Hållbarhetsvecka (26.9.-2.10.2022) som koordineras via landsbygdspolitikens nätverk.

Landsbygdspolitiska nätverket Hållbarhetsveckan har ingått partnerskap med den europeiska hållbarhetsveckan för att bidra med initiativ från regionala programmen i Finland till den stora kontexten. Hållbarhetsveckan i Finland har ett speciellt fokus på att stärka landsbygdsaktörerna roll i en hållbar övergång och synliggöra de aktioner och initiativ som sker på gräsrotsnivå.

Landsbygdspolitiska nätverket har koordinerar Hållbarhetsveckor i landskapen Birkaland, Egentliga-Finland, Kajanaland, Kymmenedalen, Nyland, Satakunta och Österbotten, därtill välkomnas även nationella aktiviteter. Arbetsteamet välkomnar brett aktörer från alla sektorer att lyfta fram landsbygdens möjligheter, lösningar och innovationer gällande hållbar utveckling. Tillsammans vill vi främja landsbygdsaktörernas roll i en hållbar övergång och stärka landsbygdsbornas möjligheter att göra hållbara val. Hållbarhetsveckan är en arena för dialog och diskussion om landsbygdens hållbarhetsfrågor.

Konkret innebär partnerskapet med den europeiska hållbarhetsveckan ESDW, (European Sustainable Development Week), att de aktiviteter som ordnas inom ramen för Hållbarhetsveckan antingen nationellt i Finland eller lokalt i regionerna också uppmärksammas på europeisk nivå. Deltagare i vår Hållbarhetsvecka behöver inte registrera aktiviteterna dubbelt för att räknas med i helheten för den europeiska hållbarhetsveckan.

Evenemang till Hållbarhetsveckan anmäls via hallbarhetsveckan.fi, välkomna med!

Landsbygdspolitiska nätverket Hållbarhetsveckan – landsbygden som vägvisare lyder under landsbygdspolitiska rådet MANE och svarar inom temats ramar för landsbygdspolitikens utveckling och främjandet av landsbygdspolitiska helhetsprogrammet. Landsbygdspolitiska nätverkens verksamhet finansieras via landsbygdspolitiska rådets resurser för nationell forskning- och utveckling på landsbygden. Nätverket koordineras av Svenska Lantbrukssällskapens Förbund i samarbete med Finlands Byar och Regionalvetenskapen vid Åbo Akademi.

Lisätietoja

  • Backlund, Nora

    Specialsakkunnig, Hållbarhetsveckan (KEHÅ)-nätverket/ Svenska lantbrukssällskapens förbund

    E-postadress: nora.backlund@slf.fi
    Telefonnummer: 044 079 7079