Landsbygdspolitiska helhetsprogrammets 2021-2027 strategidokument publicerat

Landsbygdspolitiska rådet godkände på sitt möte 10.3. strategiutkastet till grund för följande landsbygdspolitiska helhetsprogram.

Formulering av det landsbygdspolitiska helhetsprogrammet för 2021-2027 fortskrider 

Landsbygdspolitiska rådet tillsatte under sommaren 2019 en forskningsbaserad strategigrupp för att formulera strategin till grund för följande landsbygdspolitiska helhetsprogram. 

Strategiutkastet presenterades för Landsbygdspolitiska rådet under mötet i Helsingfors 10.3.2020. Rådet godkände utkastet, som innehåller en vision om en radikal landsbygd samt tre temahelheter: ömsesidigt beroende och platsbaserad politik, miljörättvisa samt en ny kunskapsintensiv ekonomi för landsbygden. 

Strategin är skriven av forskarna Tuomas Kuhmonen, Kaisu Kumpulainen, Olli Lehtonen, Ilkka Luoto, Jari Lyytimäki, Aila-Leena Matthies, Sami Moisio, Heidi Sinevaara-Niskanen, Jukka
Teräs och Hilkka Vihinen, som har lett arbetet.

Läs strategin Landsbygden som föregångare i omställningen till hållbarhet.