Landsbygdsparlamentet får egen Landet talar -podd – du kan påverkan innehållet

Nyheter

Dags för Landsbygdsparlamentet! Under det nationella evenemanget har man möjlighet att göra en djupdykning i aktuella frågor som berör landsbygdsutveckling- och landsbygdspolitik: frågor som påverkar vardagen, livet och företagsverksamheten på landsbygden. Hållbar utveckling är huvudtemat för Landsbygdsparlamentet 2020. Evenemanget går av stapeln 1-3.10.2020 i Kurikka, Södra-Österbotten. Temat öppnas och diskussionen inleds redan i höst, då Landet talar -podden börjar sändas.

Det har sagts att hållbar utveckling är mänsklighetens största inlärningsutmaning. Landsbygdsparlamentet tar tjuren vid hornen och svarar på utmaningen genom programmet som omfattar både temadiskussioner, workshopar och dagsutfärder till intressanta utflyktsmål i Södra-Österbotten och Sydösterbotten. Målsättningen är att inspirera människor, grupper och organisationer att både enskilt och tillsammans verka enligt principerna för hållbar utveckling och samtidigt bidra till mer resilienta och livskraftiga landsbygder. Målsättningen är även att väcka belsutsfattare och tjänstemän att se landsbygdens behov, resurser och möjligheter och göra dem synliga i både beredning och beslut.

Landsbygdsparlamentets egen Landet talar -podd siktar på att inleda diskussionen om vad det innebär för landsbygdens del att nå målsättningarna för hållbar utveckling: Vad krävs dels av landsbygdsaktörer dels av beslutsfattare? Till podden bjuds in beslutsfattare, sakkunniga och landsbygdsaktörer och genom diskussionen vill man bygga broar mellan landsbygdens vardag, företagsverksamheten och politiken. Centrala frågor som berörs är vad var och en kan göra själv och vilka förändringar som kräver starkare politisk styrning; hur påverkar politiken möjligheterna att verka hållbart på landsbygden. En konkret fråga som kommer att behandlas är möjligheten att röra sig på landsbygden: Vad innebär en koldioxidneutral trafik ur landsbygdens vardagsperspektiv? I Landet talar -podden hör vi även om lyckade exempel där man omvandlat principerna för hållbar utveckling till konkret handling.

Nu kan du påverkan Landet talar-poddens innehåll genom att svara på en Instagram Stories -enkät eller webbenkät. Vad anser du om hållbar vardag och företagsverksamhet på landsbygden år 2030? Finns det förutsättningar för det? Får man bli ivrig eller bör man vara bekymrad? Vilka teman skulle du vilja höra mer om i podden?


Svara på enkäten via Instagram Stories (upprepas två gånger i veckan under juli och augusti).

Svara på enkäten via nätet.