Landsbygder i framtiden – värdefulla synvinklar till den samhälleliga debatten

Nyheter

– Finland är i internationell jämförelse landsbygdernas storvälde. Intresset för vilka beslut, vilken forskning och hurdan landsbygdspolitik som förs i Finland är stor, konstaterade Landsbygdspolitiska rådets ordförande, jord- och skogsbruksminister Jari Leppä i sitt öppningsanförande under Landsbygdspolitikens 30-årsfestseminarium i Ständerhuset 29.11.

– Vår viktigaste uppgift inom landsbygdspolitiken är att skapa förutsättningar som möjliggör framtidens landsbygder som är fulla av liv och platsbaserad utveckling i en global värld, framhöll minister Leppä. 

– Att föra god landsbygdspolitik kräver att alla beslutsfattare och beredare ser landsbygdens mångfald och samhällenas olika förhållanden, behov och resurser, betonade ministern. 

I festseminariet deltog kvalificerade experter inom den breda landsbygden. Under seminariet offentliggjordes i samarbete med Maaseudun Uusi Aika –föreningen Maaseutuja tulevaisuudessa –publikationen. Artiklarna, överblickarna och talturerna i skriften bidrar med värdefulla synvinklar till dels den regionpolitiska  dels den mer omfattande samhälleliga diskussionen om vårt samhälles utveckling.

I landsbygdsforskarnas talturer poängterades att alla parter måste höja ambitionsnivån, så att landsbygden identifieras som en källa och resurs för hela samhällets och alla finländares välmående – en oskiljaktig del av den finländska framgången.

– Våra landsbygders ljusa framtid förutsätter gemensamma ansträngningar både på tanke- och på funktionsnivå. Utvecklingen går från en ensidig landsbygdsbild till en mångsidig som formas av flera röster, städerna och landsbygderna – lokalsamhällen som bildar Finland – måste ses som de är: kopplade till  varandra. Vi kan inte tala om det ena utan den andra, var det gemensamma budskapet från forskarna som talade under seminariet.

– Landsbygdernas resurser gagnar hela vårt samhälle. Godhjärtade och kunniga kvinnor, män och barn är de viktigaste resurserna som landsbygden har. Så har det alltid varit och så kommer det alltid att vara. Det är vårt gemensamma ansvar att se till att vardagen för landsbygdsfolket och familjerna fylls med glädje, vänner och möjligheter, sade jord- och skogsbruksministeriets kanslichef Jaana Husu-Kallio i de avslutande orden.

I kvällstillställningen efter festseminariet premierades Landsbygdspolitikens banbrytare och framtidens ambassadörer. Professor emeritus i regionvetenskap Hannu Katajamäki, forskningsprofessori vid Naturresursinstitutet och Landsbygdspolitikens biträdande generalsekreterare Hilkka Vihinen och Landsbygdspolitikens långvariga specialsakkunniga och landsbygdsinnovatör Peter Backa utnämndes till Landsbygdspolitikens banbrytare. Landsbygdspolitikens framtidens ambassadörer -titeln tilldelades ordförande för Glesbygdsnätverket och Kuhmos stadsdirektör Tytti Määttä, filosofie doktor och planerare vid Åbo Universitets Brahea-institut Sami Tantarimäki samt Finlands Byar r.f.:s ordförande och Landsbygdspolitikens biträdande generalsekreterare Petri Rinne.

Tilläggsinformation:
Risto Lahti, tfn. 050 565 0424, specialmedarbetare till jord- och skogsbruksminister Jari Leppä
Christell Åström, tfn. 0295162030, Landsbygdspolitiska rådets generalsekreterare