Maaseudun sosiaalisia innovaatioita kartoittava valtakunnallinen kysely käynnissä

Nyheter

Syksyllä 2019 käynnistyneen Maaseutu INNO - Maaseudun sosiaalisten innovaatioiden kokonaiskuva -tutkimushankkeen tavoitteena on luoda kokonaiskuva suomalaisella maaseudulla syntyneistä ja toimivista sosiaalisista innovaatioista.

Sosiaalisilla innovaatioilla viitataan erilaisiin ruohonjuuritasolla syntyneisiin yhteisölähtöisiin sekä eri sektoreiden väliseen kumppanuuteen perustuviin toimintamalleihin ja -käytäntöihin, joilla turvataan ja kehitetään maaseutuyhteisöjen hyvinvointia, palveluja ja elinvoimaa.

Aineistonkeruun ensimmäinen vaihe, valtakunnallinen kyselytutkimus on parhaillaan käynnissä. Kysely lähetetään maaseudun kehittämisessä eri rooleissa mukana oleville toimijoille: kyläyhdistyksille, maakunnallisille kyläasiamiehille, Leader-toimijoille sekä Suomen älykäs kylä -kilpailun kylille. Kyselyyn ovat tervetulleita vastaamaan myös kaikki muut maaseudun toimintaa tuntevat henkilöt ja tahot.

Kyselyyn pääsee vastaamaan oheisen linkin kautta (vie ulkopuoliselle palvelimelle). Kysely on avoinna helmikuun ajan.

Lisätietoa kyselystä ja tutkimushankkeesta antavat projektitutkijat Niina Rantamäki (040 0546 504, niina.rantamaki@chydenius.fi) ja Mari Kattilakoski (050 449 4896; mari.kattilakoski@uef.fi).

Maaseutu INNO-hanke on Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen (JY) ja Itä-Suomen yliopiston (UEF) yhteistyönä ajalla 1.9.2019 - 28.5.2021 toteuttama tutkimushanke. Hankkeen tieteellisenä johtajana toimii sosiaalityön professori Aila-Leena Matthies (JY). Hanketta rahoittaa Maa- ja metsätalousministeriö, Maaseutupolitiikan neuvoston asettaman hankeryhmän esityksestä, Makeran valtakunnallisiin maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeisiin suunnatuista varoista. Lisätietoja: https://www.chydenius.fi/fi/sosiaalitieteet/tutkimus/maaseutu-inno