Maaseudun murrokseen ja kuljetuksiin liittyviä miniseminaareja Kuntamarkkinoilla 11.-12.9.2019

Tule hakemaan ideoita, vinkkejä ja uutta tietoa oman alueesi, kuntasi tai maakuntasi kehittämiseen. Maaseutupolitiikan Osaaminen ja työllisyys -verkosto (OTE-verkosto) yhteistyökumppaneineen järjestää 11.-12.9.2019 Kuntatalolla Helsingissä Kuntamarkkinoiden yhteydessä kaksi ajankohtaisseminaaria.

Vastuulliset kuljetuspalvelut maaseudulla

Mistä vastuulliset kuljetuspalveluhankinnat muodostuvat ja mitä ne edellyttävät? Teemaa avaa alustuksessaan Motivan Taneli Varis mm. siitä mitä säädöksissä edellytetään ajoneuvojen energia- ja ympäristövaikutusten huomioon ottamisesta julkisissa hankinnoissa. Esimerkiksi ajoneuvojen käytöstä aiheutuvia energia- ja ympäristövaikutuksia, kuten energiankulutus, hiilidioksidipäästöt sekä typenoksidi-, hiilivety- ja hiukkaspäästöt.


Lapinjärven kunnassa on yhdistelty kuljetuksia. Tekninen johtaja Maria Luoma-aho kertoo, miten kunnan kuljetukset on kilpailutettu. Yhdistämällä eri kuljetukset samaan kilpailutukseen yrittäjille tuli mahdolliseksi yhteistarjouksen tekeminen. Lopputulos tukee paikallista yrittäjyyttä ja vahvistaa kunnan elinvoimaa. Tule keskustelemaan aiheesta ja kertomaan omista kokemuksista.


Vastuulliset kuljetuspalvelut maaseudulla 11.9. klo 16-16.45, Sali A 3.22, 3. krs

Työn murroksen maaseudulle tuomat mahdollisuudet

Työn murros nähdään usein uhkana, mutta se myös tarjoaa uusia mahdollisuuksia. Teemaa käsittelevässä miniseminaarissa Eero Koski opetus- ja kulttuuriministeriöstä avaa työelämän muutoksen näkymiä. Muutos luo tarpeita kehittää toimintatapoja, joilla autetaan ihmisiä siirtymään elämäntilanteestaan toiseen. Tärkeää on, että uusilla ratkaisuilla tuetaan nuoria kiinnittymään omaan alueeseensa maaseudulla.


Miniseminaari tuo esille esimerkkejä tulevaisuuden toimintamalleista ja ratkaisuista, joilla tulevaisuudessa menestytään ja luodaan hyvinvointia. Timo Suutari Helsingin yliopiston Ruralia-instituutista kuvaa, miten yritysten ja oppilaitosten kumppanuus tuo kilpailuetua yrityksille ja samalla auttaa nuoria pääsemään kiinni työhön ja yrittäjyyteen. Tarkastelussa on myös, miten paikkariippumattomat verkkotyöpajat tarjoavat nuorille uudella tapaa palveluita maaseudulla. Jussi Ronkainen Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juveniasta nostaa tästä esimerkkinä esille Ohjaamo-toiminnan maakunnallisen mallin.


Työn murros: mahdollisuudet maaseudulla 12.9.klo 12-12.45, Sali B 3.8, 3. krs

Lisätietoja ja rekisteröityminen mielellään etukäteen: www.kuntamarkkinat.fi

Tervetuloa!