Lausunto: Ympäristön kannalta hyvät viljelytavat ja eläinten hyvinvoinnin edistäminen

Utlåtande

Maaseudun elinkeinot ja osaaminen -verkoston lausunto, joka koskee luonnosta ympäristön kannalta hyvien viljelytapojen, eläinten hyvinvointia ja elintarviketurvallisuutta edistävien tuotanto-olosuhteita edistämistä julkisissa elintarvike- ja ruokapalveluhankinnoissa.

Julkisilla hankinnoilla on merkittävää yhteiskunnallista vaikutusta sekä taloudellisesti että myös hankintoihin liittyvien periaatteiden ja käytäntöjen esimerkkivaikutuksiltaan. Maaseutu on tärkeää yritystoiminnan aluetta, jossa myös elintarvikeraaka-aineita tuotetaan.

Huomioita lausunnosta:

 • Yritysvaikutusten toteutumisen merkittävin este nykyisin on hankintojen liian suuri koko, mikä sulkee pieniä toimittajia ulos.
 • Myönteisiä vaikutuksia lisää osatarjousten salliminen sekä hankintojen pienempiin osiin jakaminen.
 • Liian lyhyet sopimuskaudet ovat pulma esim. investointien tekoon ja niiden takaisinmaksuun.

Lue lausunto kokonaisuudessaan alta:

 • Rutanen, Juha

  Specialsakkunnig, TUUMA-nätverket / Ruralia-institutet vid Helsingfors universitet

  Telefonnummer: +358 (0)40 573 7568

  Naturföretag, Green Care, naturresurser och branschen för naturprodukter.

 • Valtari, Heidi

  Erityisasiantuntija, Osaaminen ja työllisyys -verkosto (OTE) / Turun yliopiston Brahea-keskus

  E-postadress: etunimi.sukunimi@utu.fi
  Telefonnummer: +358 (0)40 048 7160

  Maaseudun ja saariston kehittäminen, maaseutu- ja ruokayrittäjyys, maaseudun työvoima- ja osaamiskysymykset, lähiruoka.