Lausunto: Valinnanvapaus ja harvaan asuttu maaseutu

Utlåtande

Harvaan asutun maaseudun verkoston lausunto, joka koskee sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluiden valinnanvapauslainsäädäntöä.

Valinnanvapaus edellyttää toimivia markkinoita ja olemassa olevaa kilpailua, jotta asiakkaalla on tosiasiallinen valintamahdollisuus. Harvaan asutun maaseudun verkosto vastaa lakiesitykseen tällä lausunnolla.

Huomioita lausunnosta:

  • Valinnanvapausmallia pitää yksinkertaistaa ja selkeyttää
  • Valinnanvapaus tulisi ottaa käyttöön asteittain ja kokeilujen kautta
  • Palvelusetelijärjestelmästä luopuminen ei ole perusteltua
  • Sosiaali- ja terveyspalvelujen hyvä saavutettavuus on turvattava harvaan asu- tuilla alueilla

Lue lausunto kokonaisuudessaan alta: