Lausunto: Liikennekaari

Utlåtande

Liikenne- ja viestintäministeriö on esittänyt eduskunnalle luonnosta liikennekaareksi. Tämä on Maaseutupolitiikan neuvoston lausunto asiasta.

Liikennekaari on osa hallituksen kärkihanketta, jolla toteutetaan hallitusohjelman kärkihankkeita digitaalisen kasvuympäristön rakentamiseksi sekä säädösten sujuvoittamiseksi. Tavoitteena on luoda edellytykset uuden teknologian, digitalisaation ja uusien liiketoimintamallien käyttöönotolle liikennesektorilla. Tätä kautta voitaisiin saavuttaa entistä paremmin käyttäjien tarpeisiin vastaavia liikennepalveluita ja mahdollistaa uutta liiketoimintaa sektorilla.

Lausunto tarkastelee Liikennekaari-luonnosta maaseudun näkökulmasta.

Huomioita lausunnosta:

  • Tarvitaan koulutusta ja tiedottamista uuden lainsäädännön myötä tulevista mahdollisuuksista, vastuista ja oikeuksista, jotta ”puskaradiossa” eivät lähde väärät käsitykset leviämään.
  • Toimivat verkkoyhteydet koko Suomeen. Nyt on pahoja katvealueita verkkoyhteyksissä erityisesti maaseudulla, mutta myös kaupungeissa. Uuden liikennejärjestelmän on toimittava moitteetta myös maaseudulla, jotta asukkaat, yritykset ja matkailijat voivat sitä hyödyntää.

Lue lausunto kokonaisuudessaan alta.