Lausunto: Koulutustoimikuntajärjestelmän kehittäminen osaamisen ennakointifoorumiksi

Utlåtande

Koulutustoimikuntajärjestlemän ohjeusryhmä on antanut ehdotuksen koulutustoimikuntajärjestelmän kehittämisestä osaamisen ennakointifoorumiksi. Tämä on maaseudun elinkeinot ja osaaminen -verkoston lausunto, joka koskee ehdotusta sekä siihen kytkeytyviä ehdotuksia.

Maaseutu on tärkeää yritystoiminnan aluetta. Yrityksistä kaksi viidesosaa sijaitsee maaseutu-alueilla ja tilastojen perusteella yrittäjyys on erityisesti maaseudulle ominainen tapa elättää itsensä. Asukasta kohden liikeyritysten toimipaikkoja on maaseutualueilla keskimäärin enemmän kuin kaupungeissa, mutta yritystoiminta on kaupunkeihin verrattuna pienimuotoisempaa.

Edellytys olemassa olevan yrityskannan säilymiselle sekä uuden yritystoiminnan syntymiselle ja kasvulle on yrittäjyyttä tukeva toimintaympäristö sekä työ-, elinkeino- ja koulutuspolitiikka. Kasvua ja uusia työpaikkoja saadaan aikaan elinkeinorakennetta uudistamalla ja monipuolistamalla sekä parantamalla yritysten ja yrittäjyyden toimintaedellytyksiä. Edellä mainitussa koulutusjärjestelmällä on merkittävä rooli.

Huomioita lausunnosta

 • Ehdotus koulutustoimikuntajärjestelmän kehittämisestä osaamisen ennakointifoorumiksi ja ennakointiryhmiksi vaikuttaa luontevalta
 • Verkosto ehdottaa, että elintarvikealan vahvempaa kytkeytymistä raaka-ainetuotantoon harkita

Lue lausunto kokonaisuudessaan alta:

 • Rutanen, Juha

  Specialsakkunnig, TUUMA-nätverket / Ruralia-institutet vid Helsingfors universitet

  Telefonnummer: +358 (0)40 573 7568

  Naturföretag, Green Care, naturresurser och branschen för naturprodukter.

 • Valtari, Heidi

  Erityisasiantuntija, Osaaminen ja työllisyys -verkosto (OTE) / Turun yliopiston Brahea-keskus

  E-postadress: etunimi.sukunimi@utu.fi
  Telefonnummer: +358 (0)40 048 7160

  Maaseudun ja saariston kehittäminen, maaseutu- ja ruokayrittäjyys, maaseudun työvoima- ja osaamiskysymykset, lähiruoka.