Landsbygdsbarometern 2020: Multilokalitet har fått starkare fotfäste i människornas tankar

Mannen med mobiltelefon.

Finländarna berättade om relationen till landsbygden i landsbygdsbarometern. Multilokalitet har fått starkare fotfäste i människornas tankar.

Landsbygdsbarometern beskriver brett finländarnas åsikter om landsbygdens karaktär och vad landsbygden betyder för dem och samhället. Landsbygden ses i allt högre grad som en framtidens resurs och en plats för ett gott liv, också i unga stadsbors ögon.

Landsbygdsbarometern 2020 är en undersökning som har beställts av Landsbygdspolitiska rådet. Den består av tre avsnitt. Det första avsnittet sänds den 17 juni kl. 10 på www.suomen.tv. I det första avsnittet berättar Naturresursinstitutets forskare Jarkko Pyysiäinen hur finländarna upplever landsbygden. Kan vi se den allt mer tilltagande urbaniseringen i den identitet som människorna upplever? Vilka uppfattningar har de unga stadsborna om landsbygden?

Multilokalitet och därmed också landsbygden är närvarande i vardagen för allt fler människor. Man håller på att förändra det sätt på vilket man tar tillvara de möjligheter som landsbygden erbjuder. Det innebär också möjligheter att utveckla landsbygden. Naturresursinstitutets forskningsprofessor Hilkka Vihinen öppnar upp finländarnas synpunkter på landsbygdens framtid och utveckling. Barometern visar att finländarnas landsbygdsbild har blivit mångsidigare. Vid sidan av naturen, traditionerna, äktheten och friheten lyfter finländarna fram bland annat öppenheten och kulturfaktorerna.

Efter presentationen av resultaten hörs kommentarer från professor Sami Moisio, specialforskaren och citylandsbon Sirkku Varjonen samt kommundirektör Markus Hirvonen. Därefter blir det gemensam diskussion med tittarna. Under sändningen är det möjligt att ställa frågor till såväl dem som forskare.

Sändningen leds av Veli-Matti Karppinen från Kajanalands Nuotta rf och landsbygdspolitiska nätverket för glesbygden. Sändningen görs på Digiviestintäkeskus (DVK) plattform på www.suomen.tv. Sändningen börjar den 17 juni kl. 10.00 och slutar 11.30. Sändningen är på finska.

Mer information

Christell Åström, konsultativ tjänsteman, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 16 2030, fornamn.efternamn@mmm.fi

Antonia Husberg, landsbygdsöverinspektör, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 16 2033, fornamn.efternamn@mmm.fi