Landsbygden fick sitt manifest

Maaseutuleiri Virroilla 28-29.9.2023

Landsbygdsmanifestet utarbetades vid det första landsbygdslägret den 28-29 september 2023 i Virdois. Det är resultatet av den gemensamma visionen och engagemanget från entusiastiska landsbyggare för att främja landsbygdsutveckling och förändra den ensidiga landsbygdsbilden.

LANDSBYGDENS MANIFEST


Vad är landsbygd?

För många är landsbygden flugor, skidbackar, betande kor. Stugor där stadsborna packar in sig för att fira midsommar. För vissa är det en bild av långa avstånd och byskolor som avskaffas, för andra barfota tår i det daggiga gräset, minnen av mormor och kådalukten från barrskog. Mopedkillar, traktorträffar och skvallertanter.

När vi ser lite djupare än ytan ser vi att landsbygden inte bara är ett rekreationsområde för stadsbor. Det är Finlands ekologiska och ekonomiska ryggrad. Det är vår bästa säkerhetsgaranti i denna föränderliga värld. Landsbygden är en matbod, en vattenreserv och en kolsänka. I skogen växer vår exportbalans, från fälten och gårdarna framställs och tillverkas nästan allt det inhemska i butikshyllorna.

Mormorsstugorna är inte förlagda till historien, utan är anslutna till bredband. Allt fler kunskapsarbetare gör internationell handel vid rökbastuns vägg. Fler och fler internationella turister vill komma och uppleva de fyra årstidernas naturkrafter.

Utöver detta är landsbygdens andliga rikedom ofattbar. Det som kallas finsk identitet, anknytning till naturen, renlighet, grannhjälp, ärlighet och mod, föddes på landsbygden och är ärligt talat egenskaper som man inte ens klarar sig utan utanför staden. På landsbygden skördar, överlever och lever vi hållbart. I tider av nöd kan du verkligen lita på vänner. Mellan sjön och skogen, under Karlavagnen, vägs människor efter sina gärningar. Där väger inte kön, hudfärg eller badkläder så mycket.

Vi har också sett nöd. Med den accelererande urbaniseringen och centraliseringen har landsbygden inte fått den uppskattning den förtjänar.

Det här är en trend som vi vägrar se på från sidan.

Vi påminner hela nationen om landsbygdens betydelse. Vi väcker varje finländares skogsbrukarrötter från deras vinterdvala och höjer byarna till ny blomstring.

Vi är rösten för de ödmjuka och tysta på landsbygden.

Vi synliggör människorna på landsbygden.

Vi är stolta landsbyggare och den här historien har bara börjat.

Landsbygdsmanifestet utarbetades vid det första landsbygdslägret den 28-29 september 2023 i Virdois. Det är resultatet av den gemensamma visionen och engagemanget från entusiastiska landsbyggare för att främja landsbygdsutveckling och förändra den ensidiga landsbygdsbilden.

TIO KONKRETA ÅTGÄRDER SOM ENGAGERAR OSS FÖR LANDSBYGDEN

1. Tala inte ont

Vi skapar ingen konfrontation i våra tal, och vi kallar inte landsbygden för ett avlägset område. Vi närmar oss landsbygdsproblem genom lösningar, inte genom förfasa.

2. Beröm och uppmuntra

Vi pratar positivt om landsbygden. Vi leker med språket och tar med landsbygdens ordförråd in i modern tid. Vi utropar landsbygdsentusiasmens goda nyheter och återger berättelser om landsbygdens hjältar.

3. Dela

Vi är inte avundsjuka på grannbyarnas insikter, och våra egna väl beprövade verksamhetsmetoder och idéer är fritt tillgängliga för alla. Vi hjälper alla landsbygdsaktörer, oavsett om du är bybo, resenär, invånare eller primärproducent. Våra bästa insikter är gjorda för att delas. Vi gör oväsen på sociala medier. Vi kan inte ignoreras.

4. Använd landsbygdstjänster

Vi köper minst en produkt från en lokal producent i julklapp och betalar det pris det är värt.

5. Vårda traditioner

Vi förstår värdet av historien. Vi deltar i traditionella högtider och stöttar hantverkare. Skogsrötterna är värdefulla för oss.

6. Uteslut inte

Landsbygden diskriminerar inte. Alla är välkomna att delta i landsbygdsutvecklingen. På landsbygden spelar kön, hudfärg, nationalitet, sexuell läggning eller religion ingen roll. På landsbygden vägs en person efter gärningar. Under stjärnhimlen eller i bastuns mörker är alla lika värda.

7. Pressa in landsbygdsfolk i alla media

Vi kräver en lantlig röst för soffprogram och tidningsrubriker. När vi märker att landsbygdsperspektivet saknas frustar vi inte bara för oss ​​själva, utan vi rättar vänligt reportern.

8. Organisera sammankomster

Vi anordnar landsbygdsevenemang. Bastukvällar, logdanser, landsbygdsträffar och landsbygdsläger, alla driver vår gemensamma sak.

9. Kom ihåg att du är landsbygdens ambassadör

Du har all makt att presentera dig själv som en ambassadör för landsbygdens varumärke, du har stöd från oss alla.

10. Ät inte gul snö

När du försvarar landsbygden, kom ihåg det gamla talesättet. Om du brottas med en gris blir båda smutsiga, men grisen gillar det. Det finns entusiastiska utvecklare, fokusera på dem mer än cyniska och envisa .

Tilläggsuppgifter

Landsbygdslägret var en del av landsbygdspolitiska KEHÅ-nätverkets Hållbarhetsvecka. Idén bakom landsbygdslägret förverkligades av Piritta Syrjälä, Aktion Österbotten rf, Riikka Koskinen, vd för Töitä Suomesta Oy, Nora Backlund specialsakkunnig för Hålbarhetsveckan-nätverksprojektet och migrationsexpert vid Finlands Byar rf, Johanna Niilivuo.

  • Backlund, Nora

    Specialsakkunnig, Hållbarhetsveckan (KEHÅ)-nätverket/ Svenska lantbrukssällskapens förbund

    E-postadress: nora.backlund@slf.fi
    Telefonnummer: 044 079 7079