Kom med och skapa årets Hållbarhetsvecka 25.9-1.10.2023

Vad innebär hållbar utveckling i praktiken? Hur återspeglas det i byar eller i olika organisationers verksamhet? Små aktiviteter i samhället och stora planer för framtidens ungdomar.

Hållbarhetsveckan är en evenemangsvecka där lokala exempel på hållbarhetsarbete synliggörs i diskussioner i större skala förs. Alla sorts aktörer föreningar, kommuner, skolor och företag är varmt välkomna att arrangera evenemang. Ju mångsidigare, desto bättre!

Aktiviteterna som ordnas under veckan kan beröra ekologisk, social eller ekonomisk hållbarhet och verksamheten kan genomföras som workshops, föreläsningar, temadagar, kampanjer, evenemang eller till exempel som öppet hus-evenemang. Befintliga projekt och åtgärder för hållbar utveckling kan också knytas an till Hållbarhetsveckan!

Evenemangsveckan koordineras av landsbygdspolitiska nätverksprojektet Hållbarhetsveckan – landsbygden som vägvisare, vars syfte är att föra landsbygdspolitiken till en praktisk nivå. Kommissionen för hållbar utveckling förbereder också en nationell skrivtävling om en Hoppfull framtid där till exempel skolor kan delta.

Evenemangsanmälan är öppen! Evenemangen registreras via hallbarhetsveckan.fi där du också hittar information om veckans arrangemang, kontaktpersoner och kommunikationsmaterial.

KOM MED!

 • Fundera ut vad ni kan arrangera som tangerar social, ekonomisk eller ekologisk hållbarhet
 • Planera er aktivitet för Hållbarhetsveckan, vecka 39
 • Tänk över samarbetsparter och målgrupp
 • Boka eventuella föreläsare och utrymmen. Tänk också på hur man tar sig till evenemanget.
 • Registrera aktiviteten på hallbarhetsveckan.fi, senast 31.8.

Hållbarhetsveckan samlar lokala evenemang i tio regioner och fungerar även som partner för den Europeiska veckan för hållbar utveckling.


Evenemangsveckan koordineras av Svenska lantbrukssällskapens förbund, Finlands Byar och regionala byaföreningar genom landsbygdspolitiska nätverket Hållbarhetsveckan (KEHÅ).

Tilläggsuppgifter:

 • Backlund, Nora

  Specialsakkunnig, Hållbarhetsveckan (KEHÅ)-nätverket/ Svenska lantbrukssällskapens förbund

  E-postadress: nora.backlund@slf.fi
  Telefonnummer: 044 079 7079