Hållbarhetsveckan samlar och synliggör lokala initiativ – kom med på evenemangsveckan!

Hållbarhetsveckan 26.9-2.10.2022 samlar initiativ och evenemang som berör hållbarhet. Under evenemangsveckan välkomnas mångsidigt med programpunkter som inspirerar till hållbara val eller synliggör goda exempel på hållbar utveckling.

Kom ni också med och förverkliga Hållbarhetsveckan! Ni kan delta i veckan genom att ordna egna programpunkter eller genom att ta del av det breda programutbudet i hela åtta olika landskap runt om i Finland: Birkaland, Egentliga Finland, Kajanaland, Kymmenedalen, Norra Savolax, Nyland, Satakunta och Österbotten.

Hållbarhetsveckan omspänner massor av olika programpunkter. Workshops, marknader, kurser, företagsbesök, loppisar - här är alla aktörer välkomna att bidra! Föreningar, kommuner, företag och hållbarhetskämpar.

Genom att delta i Hållbarhetsveckan kan ni i er organisation bidra till en större kännedom om hur man kan göra hållbara val lokalt. Programpunkterna för Hållbarhetsveckan kan med fördel även skapas tillsammans med andra aktörer på orten, i byn. Vad kan ni bidra med tillsammans med andra, föreningar, företag eller kommunen? Med god tur kan det ge upphov till värdefulla samarbeten framöver.

Anmälningssidan kommer att vara öppen fram tills evenemangsveckan kör igång. Men vi vill gärna ha in era anmälningar senast 15.9 för att hinna leverera material till er innan evenemangsveckan kör igång. Samtidigt hinner ni också med i vår gemensamma kommunikation om Hållbarhetsveckan.

Registrera er aktivitet på hallbarhetsveckan.fi antingen som en nationell eller lokal aktivitet, och ni är med som en del av evenemangsveckan.

Hållbarhetsveckan förverkligas av ett av landsbygdspolitikens nätverksprojekt som bär samma namn. Med nätverksprojektet vill man lyfta fram landsbygdens möjligheter och nya innovationer för ett hållbart levnadssätt. Nätverksprojektet fungerar som arbetsredskap för att synliggöra landsbygdens föregångare och dessutom inspirerar nätverket olika branschers aktörer, arbetsgrupper och speciellt unga till handlingar för en mer hållbar framtid.

Med hjälp av Hållbarhetsveckan – konceptet tar man fram praktiska gärningar. I Österbotten, där Hållbarhetsveckan startade, har evenemangsveckan engagerat ett stort antal deltagande aktörer inom olika branscher och sektorer. Delaktighet och gemenskap är viktigt och en del av Hållbarhetsveckans grundidé.

Nätverksprojektet förverkligas av Svenska lantbrukssällskapens förbund (SLF), Finlands Byar rf och Åbo Akademi.

Nätverket Hållbarhetsveckan – landsbygden som vägvisare lyder under landsbygdspolitiska rådet MANE och svarar inom temats ramar för landsbygdspolitikens utveckling och främjandet av landsbygdspolitiska helhetsprogrammet. Landsbygdspolitiska nätverkens verksamhet finansieras via landsbygdspolitiska rådets resurser för nationell forskning- och utveckling på landsbygden.


Tilläggsuppgifter:

  • Backlund, Nora

    Specialsakkunnig, Hållbarhetsveckan (KEHÅ)-nätverket/ Svenska lantbrukssällskapens förbund

    E-postadress: nora.backlund@slf.fi
    Telefonnummer: 044 079 7079