Sydöstra Finland, Kurikka eller Nurmes – du får vara med och bestämma om var landsbygdens storevenemang arrangeras

Nyheter
Maaseutuparlamentti 2017, lava

I mars avgörs Landsbygdsparlamentet 2020 -platstävlingen i en spännande och intressant final. Platstävlingens jury har av sju förslag valt ut sina tre favoriter, som går vidare till den öppna nätomröstningen: Kurikka (Södra Österbotten), Sydöstra Finland (Villmansstrand, Södra Karelen) och Nurmes (Norra Karelen). I slutet av mars har alla möjlighet att rösta på sin favorit och vara med om att besluta var Landsbygdsparlamentet arrangeras 1-3.10.2020.

– Det lokala och regionala engagemanget syns väl i förslagen. Perspektivet med vilket man närmat sig frågan om landsbygdens möjligheter vis-a-vis hållbar utveckling är mångsidigt, platsbaserat och personligt. Tolkningen av det rurala är modernt, konstaterar juryn. Alla förslag uppfyller även tekniska krav som evenemanget ställer.

– Det är fint att se, hur man i förslagen lyft fram och utnyttjat den lokala kulturen samt omgivningen. Det skulle vara intressant att besöka alla platser och alla omnämnda landsbygdsutvecklingens pärlor, säger Christell Åström, Landsbygdspolitiska rådets generalsekreterare och juryns ordförande. Hon tillägger att omröstningen om de top tre förslagen var väldigt knapp.

Medlemmarna i Landsbygdsparlamentet 2020 -platstävlingens jury är förutom Åström, Pirjo Onikki, kommunikationskoordinator vid nätverkstjänster vid Livsmedelsverket, verksamhetsledare Merja Kaija från Finlands Byar rf (Pohjois-Savon Kylät ry), näringslivsdirektör Marko Mäki-Hakola från MTK ry, chefredaktör Jouni Kemppainen från Maaseudun Tulevaisuus, verksamhetsledare Paula Yliselä från Maaseudun Sivistysliitto MSL, sakkunnig Hanna Mattila från Sitra och kommunikationschef Mia Wikström från SLC. Direktören för nätverkstjänster, kurikkabon Teemu Hauhia jävade sig från uppdraget.

Landsbygdsparlamentet 2020 –evenemanget förverkligas i brett samarbete från byar till ministeriet och genom att delaktiggöra alla sektorer. Huvudarrangörerna är Landsbygdspolitiska rådet, landsbygdsnätverket, Finlands Byar rf och MTK. Om de lokala och regionala arrangemangen kommer man att avtala om med organisationerna som ligger bakom det vinnande förslaget.

Tema för år 2020 är hållbar utveckling. Man kommer nu att söka samarbetspartners, som vill vara med om att inspirera, utveckla och föra vidare hållbara lösningar som uppkommer på landsbygden och behov gällande hållbar utveckling. Under 48 timmar initieras starkare och mer hållbara företags- och föreningsverksamheter, sektoröverskridande partnerskap samt landsbygdspolitiska linjedragningar som stöder detta.

Landsbygdsparlamentet 2020 –platstävlingen avgörs genom öppen nätomröstning den 26.-28.3. På Viima-plattformen. Man kan rösta genom att registrera sig. Mer information om omröstningen publiceras inom kort på Maaseutuparlamentti.fi/sv.

Tilläggsinformation om evenemanget:

Christell Åström, konsultativ tjänsteman, jord- och skogsbruksministeriet,
Landsbygdspolitiska rådets generalsekreterare,
tfn. 0295 16 2033, fornamn.efternamn@mmm.fi

Antonia Husberg, landsbygdsöverinspektör, jord- och skogsbruksministeriet,
Projekt och kommunikationsansvarig för Landsbygdspolitiska rådet,
tfn. 0295 16 2033, fornamn.efternamn@mmm.fi

#landetalar #Landsbygdsparlamentet

Tilläggsinformation gällande förslagen:

Kurikka stad: Reijo Hämäläinen, maaseutupäällikkö, p. 0400877678
Sydöstra Finland: Henri Niiranen, sisällöntuottaja, KaakonKantri, p. 050 4777 330, Terhi Ojanen, toiminnanjohtaja, Leader Länsi, p. 045 668 9007
Nurmes stad: Paula Karjalainen, johdon sihteeri, p. 040 104 5003, Minna Heikkinen, toimitusjohtaja Pikes Oy, p. 050 599 4326