Jord- och skogsbruksministeriet söker en specialsakkunnig inom landsbygdspolitik!

Nyheter

Vid jord- och skogsbruksministeriet ledigförklaras en tjänst som specialsakkunnig. Tjänsten är placerad i enheten för utveckling av landsbygden vid ministeriets livsmedelsavdelning. Ansökningstiden går ut 9.2. kl. 12.

Som specialsakkunnig arbetar du med utvecklings- och verkställighetsuppgifter inom den nationella landsbygdspolitiken samt deltar i andra regionutvecklingsuppgifter och i samordningen med landsbygdspolitiken både på nationell nivå och på EU-nivå. Till uppgifterna hör att vara sekreterare för Landsbygdspolitiska rådet och sekreterare för olika projektgrupper, varvid uppgifterna går ut på att skriva nationella program och strategier, och kommunikation i anslutning till dem samt att följa upp finansieringen och organisera evenemang.

Ansökningstiden går ut 9.2. kl. 12.

Se mer på sidan valtiolle.fi (ID: 30-22-2022).