Parlamentariska arbetsgruppen för glesbygden kräver avsevärd höjning av minimihastigheten för samhällsomfattande tjänster gällande bredbandsförbindelser

Arbetsgruppen är enig: Det gagnar hela landet att försnabba utbyggnaden av en snabb, symmetrisk och stabil bredbandsinfrastruktur. Endast på så vis kan man skapa jämlika förutsättningar för boende och företagsamhet i hela landet.

Parlamentariska arbetsgruppen kräver att projektet Snabbt bredband förlängs till utgången av år 2020.

Utbyggnaden av snabbt bredband bör fortskrida även under nästa EU-programperiod, vilket bör beaktas under beredningen, betonar arbetsgruppen.

Parlamentariska arbetsgruppen samlades till möte 7.2., för att diskutera centrala frågor gällande digitalisering samt övrig samhällelig infrastruktur så som underhållet av det lägre vägnätet, vilket har direkt påverkan i glesbygden.

Parlamentariska arbetsgrupper samlas åter till möte 4.4., då åtgärdsförslagen gällande infrastruktur kommer att fastslås samt offentliggöras.

Parlamentariska arbetsgruppen behandlar frågor som berör näringslivet och möjligheter till företagande i glesbygden den 25.4.

För mer information:

Anne Kalmari
Riksdagsledamot, Ordförande för parlamentariska arbetsgruppen för glesbygder.
tfn. +358 (0)50 512 2084

Tytti Määttä
Kuhmo stadsdirektör, Vice ordförande för parlamentariska arbetsgruppen för glesbygder.
tfn. +358 (0)44 725 5220