Hankeryhmä esittää kuusi uutta valtakunnallista maaseudun tutkimus- ja kehittämishanketta rahoitettavaksi

Nyheter
Naiset työpaikalla

Maaseutupolitiikan neuvoston asettama hankeryhmä esittää kuusi (6) uutta hanketta rahoitettavaksi vuonna 2019. Rahoitettavista hankkeista neljä hakivat rahoitusta sosiaaliset innovaatiot teeman alla ja kaksi jokeriteeman alla.

Valtakunnallisiin maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeisiin on vuonna 2019 käytettävissä yhteensä 510 000 euroa. Määrärahoilla rahoitetaan valtakunnallisia maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeita, jotka tukevat maaseutupoliittisen kokonaisohjelman 2014-2020 toteuttamista ja Maaseutupolitiikan neuvoston kymmenen tehtävän toteuttamista. Hankeissa painotetaan tutkimuksen ja kehittämisen vuorovaikutusta. Rahoitettavien hankkeiden tulee olla valtakunnallisia ja perustellusti maaseutupoliittisesti merkittäviä. Vuoden 2019 hankehaun teemoina oli sosiaaliset innovaatiot maaseudun elinvoiman kehittämisessä sekä avoin jokeriteema.

Vuoden 2019 hankehaussa rahoitusta haettiin yhteensä 2,2 miljoonaa euroa. Hankehakemuksia saapui määräaikaan mennessä 21 kappaletta. Sosiaaliset innovaatiot teeman puitteissa jätettiin 12 hakemusta ja jokeriteeman puitteissa jätettiin yhdeksän (9) hakemusta.

Maaseutupolitiikan neuvoston hankeryhmä esittää maa- ja metsätalousministeriölle seuraavat, arvioinnissa korkeimmat jaetut yhteispisteet saaneet hankkeet rahoitettaviksi:


Sosiaaliset innovaatiot:

SMILE: Svenska modeller för social innovation i landsbygdsutveckling (dnro 2135/03.01.03/2018). Päähakijana Åbo Akademi

MaaseutuINNO: Maaseudun sosiaalisten innovaatioiden kokonaiskuva (dnro 2110/03.01.03/2018). Päähakijana Jyväskylän yliopisto. Kokkolan yliopistokeskus Chydenius.

ÄlykkäätKylät: Älykäistä kylistä älykkäisiin kaupunkeihin – miten ”ääripäiden” välinen keskusten ketju toimii, miten älykäs alue rakentuu? Tapaustutkimuksena Suomen älykkäin kylä -kilpailuun osallistuneiden kylien kotikunnat ja maakunnat (dnro 2109/03.01.03/2018). Päähakijana Turun yliopisto Brahea-keskus.

Makova: Maaseutuvaikutusten arviointimenetelmän käyttö, kokemukset ja vaikutukset Suomessa (dnro 2114/03.01.03/2018). Päähakijana Vaasan yliopisto.


Jokeri -teema:

JUJU: Juuret junioreille. Maaseudun lasten ja nuorten kotiseutukokemusten rakentuminen ja yhteys koettuun elämänlaatuun ja hyvinvointiin (dnro 2144/03.01.03/2018). Päähakijana Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti.

Maserat: Maaseudun työvoimapulan syyt ja ratkaisut (dnro 2099/03.01.03/2018). Päähakijana MTK ry.

Rahoituspäätökset ja hylkypäätökset tehdään maa- ja metsätalousministeriössä. Hankkeista lisätään perustiedot, hankkeen yhteystiedot sekä linkit Maaseutupolitiikka.fi/tutkimus -sivuille.

  • Husberg, Antonia

    Landsbygdspolitiska rådets generalsekreterare, konsultativ tjänsteman (JSM)

    E-postadress: fornamn.efternamn@gov.fi
    Telefonnummer: +358 (0)295 16 2033

    Ansvarig producent för Landsbygdsparlamentet.