Hållbarhetsveckan samlar över hundra initiativ och evenemang om hållbar utveckling från hela landet

Hållbarhetsveckan firas nationellt den 26.9.-2.10.2022. Hållbarhetsveckan är en evenemangsvecka full av information, tips, inspiration och diskussioner om hållbarhet. Under veckan lyfter olika aktörer hållbarhet, framför allt på landsbygden, genom evenemang och kampanjer.

Hållbarhetsveckan som har spridit sig över hela landet från Österbotten, firas i år även i Kajanaland, Kymmenedalen, Birkaland, Norra Savolax, Satakunta, Nyland och Egentliga Finland.

Det finns minst 125 sätt att lyfta fram och skapa diskussion om hållbar utveckling om man får tro antalet unika evenemangsanmälningar till Hållbarhetsveckan. När man bläddrar i programmet finns det något för alla: workshopar, seminarier, diskussioner, marknader mm. Aktuella ämnen så som energi, ekonomi och välbefinnande återspeglas i de olika enemangen och tillställningarna. Det som är gemensamt och speciellt med veckans händelser är entusiasmen och viljan att göra saker: viljan att lära sig nyt och att inspirera till konkreta hållbarhetshandlingar både lokalt och för en bredare målgrupp.

Evenemangsveckan inleds officiellt med ett öppningsseminarium (hållbarhetsveckan.fi) måndagen den 26.9 kl.13-15 i Konstverkstaden Malakta i Malax, Österbotten. Tillställningen kan även följas på distans. Under öppningen får vi höra bland annat Eeva Furman, generalsekreterare för Kommissionen för hållbar utveckling. Hon kommer att tala om hur en positiv framtidsbild inbjuder oss att välja mera hållbart. Antonia Husberg, generalsekreterare för nationella landsbygdspolitiska rådet, ger oss landsbygdspolitikens hälsningar. I programmet får vi även ta del av berättelser om vad som redan nu görs beträffande hållbarhet på landsbygden och ute byarna.

Bakom hela Hållbarhetsveckan finns det landsbygdspolitiska nätverket Hållbarhetsveckan - landsbygden som vägvisare, det vill säga Svenska lantbrukssällskapens förbund (SLF), Finlands Byar rf och regionalvetenskapen vid Åbo Akademi gemensamma projekt. Inom det här projektet vill man på olika sätt lyfta fram landsbygdens möjligheter och nya innovationer för ett hållbart levnadssätt. Hållbarhetsveckan är en möjlighet för olika aktörer att dela med sig av goda exempel på hållbart agerande och sprida inspiration. Och framför allt att tillsammans föra dialog om vad man kunde göra för en mer hållbar framtid.

Hållbarhetsveckans evenemang hittar du på sidan hallbarhetsveckan.fi.

Nyheten har redigerats 21.9.2022.

Tilläggsuppgifter

  • Backlund, Nora

    Specialsakkunnig, Hållbarhetsveckan (KEHÅ)-nätverket/ Svenska lantbrukssällskapens förbund

    E-postadress: nora.backlund@slf.fi
    Telefonnummer: 044 079 7079