Eri toimintojen ja muutosten aluetaloudelliset vaikutukset esiin ja hyvä kiertämään

Päätöksentekoa helpottamaan on toteutettu lukuisia aluetaloudellisten vaikutusten arviointeja. Esimerkiksi luonnonvarojen kestävän käytön paikallis- ja aluetaloudelliset vaikutukset ovat tärkeä näkökohta, kun luonnonvaroista pyritään saamaan enemmän lisäarvoa. Aluetalousvaikutukset on hyvä muistaa myös muun muassa julkisten hankintojen yhteydessä. Tietoa esimerkiksi tällaisten toimintojen ja muutosten aluetaloudellisista vaikutuksista ei kuitenkaan aina ole helposti löydettävissä. Tarvitaan siis tiedon koontia ja esiin tuomista.

Tietoa helpommin saataville

Tuuma-verkosto on koonnut päättäjille, tutkijoille ja muille asiasta kiinnostuneille eri toimintojen ja muutosten aluetaloudellisia vaikutuksia tarkastelleet tutkimukset ja selvitykset yhteen paikkaan. Aluetaloustarkasteluja voi nyt hakea esimerkiksi teeman, julkaisuvuoden ja tekijän mukaan koontisivuiltamme Julkaisuluettelo -otsikon alta.

- TUUMA-verkostossa totesimme, että uusien työn ja yrittäjyyden mahdollisuuksien tunnistamiseksi on tarpeen koota yhteen olemassa olevaa tietoa aluetalousvaikutuksista. Tavoitteenamme on tukea eri tasoilla tapahtuvaa päätöksentekoa tuomalla esiin jo tehtyjä selvityksiä. Samalla voimme paikantaa kohtia, joissa olisi tarvetta toimenpiteille, asioiden esiin nostamiselle ja toimijoiden yhteen saattamiselle. Näihin toimiin olemme TUUMAssa tarttuneet, toteaa erityisasiantuntija Outi Hakala.

Toteutettujen selvitysten keskeiset tulokset ja toimenpide-ehdotukset keräsimme tietokortteihin. Niiden tarkoituksena on auttaa hahmottamaan aluetaloudellisten vaikutusten kirjoa. Aluetalouden tietokortit keskittyvät energiaan, liikenteeseen, ruokaan ja matkailuun. Lisäksi tarjoamme korteissa yleistä tietoa vaikutusarvioinneista.

TUUMA on yhteydessä tutkijoihin, päätöksentekijöihin ja muihin sidosryhmiin

Käynnistimme aluetaloustutkijoiden verkoston keväällä 2023. Sen tavoitteena on muun muassa välittää tietoa tutkijoiden kesken sekä auttaa tarttumaan teemoihin, joiden tutkimusta on tarpeen lisätä päätöksenteon tueksi. Verkostoon ovat tervetulleita kaikki aluetalousvaikutusten parissa työskentelevät tutkijat. Verkosto kokoontuu 2–3 kertaa vuodessa. Maaseutututkijatapaamisessa toteutetut aluetalousteemaiset työryhmät ovat osa tätä toimintaa.

- Kutsuimme aluekehitystoimijat ja päätöksentekijät eri puolilta Suomea osallistumaan tutkimustarpeiden kartoittamiseen. Kyselyn tarkoituksena oli tunnistaa aiheita, joiden tutkimukselle olisi kysyntää. Nyt kyselyn keskeisimmät tulokset löytyvät verkkosivuiltamme Kysely tietotarpeesta -osioista, kertoo erityisasiantuntija Susanna Kujala.

Toivomme, että tavoitamme laajan yleisön tutustumaan koostettuihin aineistoihin, hyödyntämään vaikutusarviointeja omassa päätöksenteossaan sekä keskustelemaan kanssamme työn ja yrittäjyyden mahdollisuuksista aluetalouksissa.

Tutustu tarkemmin TUUMA-verkostossa koottuihin aluetalousaineistoihin ja tietoihin verkkosivuillamme.

Lisätietoja